fbpx Собственият добив на природен газ може да осигури с 35% по-евтино гориво | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Собственият добив на природен газ може да осигури с 35% по-евтино гориво

„Най-ефективната мярка за намаляване на зависимостта на България от внос на енергийни ресурси е местният добив и това е един от приоритетите на правителството. Очакванията ни са, че в резултат на проучване и разработване на находищата на нефт и природен газ в дълбоко Черно море, през следващите години цената на газа у нас е възможно да бъде с 35 на сто по-ниска в сравнение с доставяния сега газ. Перспективите са местният добив да покрива в значителна степен потреблението в България“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков на годишната конференция на Българо-белгийско-люксембургския бизнес клуб. Организацията обединява над 80 белгийски инвеститори в различни сфери на българската икономика под почетното председателство на посланика на Кралство Белгия у нас г-жа Аник ван Калстер. Според зам.-министър Станков по-ниската цена на енергоресурсите е добра перспектива за развитие на бизнеса у нас и прави икономиката ни по-конкурентноспособна, тъй като в редица производства делът на тези ресурси влияе значително върху крайната цена на продукцията.

Пред участниците във форума заместник-министър Станков подчерта усилията на българското правителство за гарантиране на енергийната сигурност като част от националната сигурност на страната. В този контекст ключово място заема диверсификацията на енергийните източници и маршрутите за доставка на природен газ. Затова правителството работи активно за изграждане на междусистемните газови връзки със съседните държави, увеличаване на местния добив на енергийни ресурси и включване на страната ни към алтернативни трасета и източници за доставка на природен газ“, каза зам.министър Станков.

Той акцентира и върху предложението на българското правителство за изграждане на газов хъб на наша територия, за което вече има готов проект. „Идеята за подобен разпределителен център има подкрепа и от страна на Европейската комисия, защото той ще съдейства за преодоляване на енергийната зависимост не само на България, но и на Европа“, каза г-н Станков. „България има всички предпоставки за реализацията на този проект - стратегическо разположение, добре проектирана национална газопреносна мрежа и собствено газохранилище.