fbpx Спад в броя на мигриращите риби в Европа, Дунав все още опазва 4 вида есетри | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Спад в броя на мигриращите риби в Европа, Дунав все още опазва 4 вида есетри

Първата по рода си глобална оценка на състоянието на сладководните мигриращи риби показва 76 % срив в популациите от 1970 г. насам. На челно място е Европа, където цифрата нараства до 93 %. Този шокиращ спад е пряк резултат от преграждането на речните легла чрез строежи на язовири, диги и водноелектрически централи. Проучването, изготвено от Световния фонд за мигриращите риби, Лондонското зоологическо дружество, Международния съюз за опазване на дивата природа, WWF и благотворителната организация TNC, подчертава, че възстановяването на свободното течение на реките би донесло голям брой икономически ползи на местните общности.
 
Дунавският басейн не е изключение от общата статистика. Въпреки това в долното си течение – на границата между България и Румъния – реката все още пази последните оцелели в естествена среда популации на четири вида есетри в Европейския съюз. Освен че представляват част от историческото и природното наследство на Дунав, те също така показват какво е екологичното състоянние на водните екосистеми.
 
Сривът в популациите на мигриращите видове в Европа е част от тревожна регионална тенденция. Цели 60 % от реките, езерата и влажните зони на континента не са в добро състояние, което се отразява пряко върху качеството на водата, както и върху популациите на животинските видове, обитаващи съответните екосистеми, включително птици, бозайници и земноводни. Основна причина за това е огромният брой язовири, бентове и бариери.
 
По данни на природозащитната организация WWF именно Европа е континентът с най-много преградени реки и повече от 1 милион действащи бариери. Освен това еврепейските реки са наситени с над 20 000 активни водноелектрически централи, а други 8 000 са планирани за изграждане. Статистиката сочи, че над 90 % от всичките съществуващи и планирани ВЕЦ-ове в Европа са малки и генерират максимум 10 MW електроенергия. Ако всички замислени малки ВЕЦ-ове бъдат построени, техният принос към общото нетно производство на електроенертия би бил едва между 0.2 и 2 %.
 
Свободно течащите реки означават и големи икономически ползи за местното население. Опазената природа може да насърчи търговския и спортния риболов. А дестинациите, развиващи този туризъм, трябва да осигурят на посетителите също места за настаняване, храна, както и възможности за забавление под открито небе като гребане и т.н.