fbpx Среща на смесените и чуждестранни палати в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Среща на смесените и чуждестранни палати в България

БТПП бе домакин на поредната, шеста среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България. Участваха 12 представители на смесени и чуждестранни бизнес организации, представени в България. Основната тема на разговорите бяха съветите към президентската институция. БТПП като бизнес и работодателска организация участва в тях и споделя мнението на своите членове в рамките на един широк и представителен форум, който включва министри, заместник-министри, областни управители, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации, председателите на парламентарните комисии по регионална политика и местно самоуправление, по околна среда и води, по транспорт, информационни технологии и съобщения, и по земеделие и гори, народни представители.

Към Президента на Републиката ще заседават шест съвета: Съвет за развитие на регионите и национална инфраструктура, Правен съвет, Съвет по наука и образование, Съвет по външна политика, отбрана и сигурност, Съвет за икономическо развитие и социални политики и Съвет по духовност, култура и национална идентичност.

Първото заседание на Съвета по регионално развитие при Президента се проведе на 18 април 2012 г. Участниците в този съвет търсят консенсус по шест ключови направления, които ще се финансират с европейски средства през следващия програмен период 2014 - 2020 г. Това са транспортна инфраструктура, техническа инфраструктура във водния сектор, електронното управление, енергийна ефективност и жилищна политика, създаване на предпоставки за балансирано градско развитие и иновации и конкурентноспособност на малките и средни предприятия.

Директорът за България на Агенцията за интернационализация на френските предприятия – Юбифранс Марк Дебелс представи своята организация, която има офис в София от началото на тази година. Тя цели подпомагане и насърчаване на сътрудничеството между френски и български компании в различни сфери на икономиката. От 4 до 6 юли 2012 г., в хотел Хилтън, ще проведе и форум “Франция среща Югоизточна Европа в София!” Очаква се у нас да пристигне делегация от 50 френски компании. Поканени са фирми от 13 страни от Югоизточна Европа.