fbpx Стартира дейност Бизнес Клуб УНСС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира дейност Бизнес Клуб УНСС

На специално събитие бе представен Бизнес Клуб УНСС, който е съвместен проект на факултет „Международна икономика и политика“ и Студентски съвет при УНСС. Целта на клуба е да подобри връзката между бизнеса и студентите чрез организиране на редица практически насочени събития. Екипът на Бизнес Клуб УНСС подчерта необходимостта от активност от страна на студентите като първа стъпка към успешното им кариерно развитие и се надяват още с първите си събития да предизвикат интереса както на проактивните си колеги, така и на подходящи партньoри от бизнес сферата.

Клубът ще работи с подкрепата на Студентски съвет при УНСС, заяви председателят на съвета – Антоан Шотаров. Той ще създава предпоставки за трайно и ефективно сътрудничество между университетските кадри и бизнес средите, както и конкретната визия как тази връзка да бъде осъществена. Ще се организират публични лекции с известни личности от професионалния и обществения живот, семинари и обучения за студентите, състезания под формата на бизнес казуси, които да въведат участниците в реална бизнес обстановка.

По покана на Бизнес Клуб УНСС и Студентски съвет при УНСС, съвместно с M3 College, Максим Бехар ще се срещне със студенти от най-елитният икономически университет в страната. На 12 март от 16 часа в Голяма конферентна зала известният български PR специалист ще изнесе лекция на тема „Социалните медии - свобода на словото, трибуна за лидери или просто инструмент за знания?”.