Стартира изграждането на Научно-технологичен парк

Стартира изграждането на Научно-технологичен парк

Очаква се строителството на Научно-технологичния парк в София да започне през май-юни 2014 г. на мястото на бившите казарми (на 4-ти километър). До 2015 г. ще бъдат изградени близо 11 лаборатории, които ще предоставят възможности за решаване на конкретни проблеми на бизнеса, за съвместна научна дейност и трансфер на технологии, и ще подпомогнат старта на нови иновативни предприятия. Това бе обявено на първата пресконференция на мащабния стратегически проект на държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката.

Ще бъдат създадени още Инкубатор за стартиращи компании, Иновационен форум, Експериментарум и посетителски център с пешеходен мост. Парковата част на терена ще се запази, като там ще се изградят зони за отдих, площадно пространство за събития на открито и демонстрационни инсталации, велосипедни алеи.  София Тех Парк АД подписа меморандуми за сътрудничество с БАН, Техническия университет в София, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Медицинския университет в София и УНСС.

Научно-технологичният парк ще бъде уникално място в България, където науката и бизнесът се обединяват, за да развиват и реализират проекти съвместно. Именно с тази цел Софи Тех Парк АД координира своята дейност с фондовете за стартиращи компании Launchub и Eleven. Неговата цел е освен съвременна инфраструктура и иновативни комуникации и оборудване, да предостави професионални услуги на компаниите в областта на високите технологии, намиращи се в процес на инкубация. София Тех Парк АД ще организира редица събития и форуми по предприемачество, иновации и наука в сътрудничество с водещите компании в сферата на модерните технологии.

Проект „Научно-технологичен парк” се осъществява по ОП „Конкурентоспособност”. Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42.5 млн. евро, а останалите 7.5 млн. евро са съфинансиране от българската държава.

Facebook коментари