fbpx ОББ заменя виниловите си билборди с иновативен рециклируем материал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

ОББ заменя виниловите си билборди с иновативен рециклируем материал

ОББ вече е подменила и занапред ще използва само пана за външна реклама от рециклируем материал, навсякъде, където това е възможно. Иновативният материал, който заменя PVC билбордите, се нарича “green” banner и се предлага от компанията за широкоформатен печат „Билборд“ АД. По изчисления на Калин Генчев, маркетинг мениджър на „Билборд“ АД, виниловите билборд пана, които не подлежат на рециклиране и до скоро нямаха алтернатива у нас, представляват приблизително милион и половина квадратни метра на година, тежащи около 500 тона, като обичайно рекламодателите не поемат ангажимент към тяхното депониране. Новият материал “green” banner е изцяло рециклируем и след всяка кампания паната за външна реклама се предават на сертифицирана компания за надлежно рециклиране. С това рекламодателите получават гаранция за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и участват ефективно в кръговата икономика.

Това е част от работата на банката за намаляване въздействието върху околната среда.

ОББ проследява ежегодно намаляването на емисиите в нейния отпечатък. Намаляването на собствените въглеродни емисии на ОББ и ДЗИ достига 81% в сравнение с базовата 2015 г., като се стремят до края на 2025 г. 70% от автопарка им да бъде от електрически автомобили.

През 2022 г. ОББ и ДЗИ са подкрепили над 71 проекта в различни области на устойчивото развитие, включително енергийна ефективност, градско развитие и културно наследство.

През изминалата година беше изграден и Консултативен център, свързан с устойчивостта, осигуряващ сътрудничество с 24 бизнес лидери, споделящи знания и опит за практики за устойчивост като външни партньори.

Сред най-значимите проекти в подкрепа на земеделието е ОББ Агро калкулаторът на въглеродните емисии – уникален дигитален инструмент за изчисляване на въглеродния отпечатък на агро производители и фермери.

„С Доклада към обществото споделяме как нашата стратегия за околната среда, социалните отношения и управлението (ESG) служи като катализатор за иновации и сътрудничество. Тя ни кара да създаваме нови продукти и услуги за нашите клиенти, за да им помогнем в техния преход. Да препроектираме нашите вътрешни операции. Да се ангажираме със заинтересованите страни в по-широкото общество. Да подготвяме, развиваме и ангажираме нашите служители. Да подготвим бъдещето.”, споделя в обръщението си към обществото Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България.