fbpx Стартиращи предприемачи могат да получат финансиране за "зелени бизнеси" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартиращи предприемачи могат да получат финансиране за "зелени бизнеси"

Програма на конкурсен принцип ще подкрепя предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи. БАКБ Предизвикателство е програма, която предоставя 25000 лв. е безвъзмездното финансиране, осигурено от Българо-американска кредитна банка за награден фонд на най-добрите бизнес идеи.
Програмата е създадена от Център „Ринкър“ към Фондация BCause,  в партньорство с банката.

Предприемачи в начален етап на развитие ще могат да получат подкрепа за своята идея, да изработят  жизнен бизнес модел и да създадат своя  първи бизнес план. Участниците ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център. Много ценни в програмата са практическите обучения, срещите с предприемачи, взаимната подкрепа между участващите екипи.

Участниците ще разработят своите бизнес проекти и ще ги представят публично в края на месец април.  Оценяването на бизнес плановете ще  бъде поверено на авторитетно жури. Селектираните бизнес идеи ще бъдат представени на широката публика, чрез националните медии. Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева. Ще бъдат връчени още две поощрителни награди от по 3 000 и 2 000 лева.

Търсените бизнес инициативи могат да се развиват в едно или няколко от следните направления: устойчива градска среда; „зелени" продукти, процеси, технологии; платформи, подкрепящи устойчиви продукти и производителите им; ефективно използване на суровини/материали и рециклиране; образование и други услуги, свързани с устойчивост;  устойчиво земеделие;  туризъм, развиван по устойчив начин; иновации.
За участие могат да кандидатстват хора и екипи с добри идеи за бизнес, свързани с  темата на конкурса, както и микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години.

Кандидатстването става само с кратко описание на бизнес идея и попълване на онлайн формуляр. Авторите на избраните идеи ще бъдат поканени на събеседване. За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника. Срокът за кандидатстване за участие в конкурса е 20 ноември 2017.