fbpx Стартиращите предприемачи са засегнати от кризата COVID-19, но част от тях виждат нови възможности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартиращите предприемачи са засегнати от кризата COVID-19, но част от тях виждат нови възможности

Стартиращите предприемачи са засегнати от кризата COVID-19, но част от тях виждат нови възможности

Кризата с COVID-19 е предизвикателство, но едновременно с това отваря и нови възможности за стартиращите бизнеси, показва проучване на Център „Ринкър“ към Фондация BCause.

Проучването е направено сред 48 активни предприемачи от цялата страна, които Център „Ринкър“ подкрепя през последните години. Проведено е през втората половина на май 2020, веднага след края на двумесечното извънредното положение в България, продължило от 13 март до 13 май. То отразява моментното състояние на бизнесите и нагласите и оценките на предприемачите към променената ситуация.

Половината от стартиращите предприемачи са засегнати от свиването на пазарите и социалната изолация, а 6% са прекратили дейност. 21% от предприемачите споделят, че пред тях са се отворили нови възможности. В почти всички случаи това са компании, които са базирани в София и предлагат онлайн услуги (например Business Advisor, Dogovor.at), но има и някои изключения (Цветята на Камен). Впечатляващ е делът на тези, за които кризата няма нито позитивно, нито негативно влияние (27%) и декларират относителна стабилност.

Повече от половината предприемачите (56%) споделят, че имат финансови трудности, дори и тези, които смятат, че трудностите за тях не са фатални. 42% отчитат по-нисък обем на продажбите. В най-голяма степен (56%) свиването на приходите рефлектира върху човешкия ресурс - възможността за задържане на качествени работници или за привличане на качествени работници при фирмите, които са били в растеж. Една пета виждат проблема в затруднения достъп на клиентите до тях и техните продукти и услуги – такива са заведенията за хранене, клубовете за спорт, танци и йога, споделените офис пространства (например StudyHub).

85% от стартиращите предприемачи споделят, че имат нужда от помощ, за да се закрепят и преодолеят трудностите на кризата или за да се възползват ефективно от новите възможности. 79% казват, че имат нужда от финансова помощ, а повече от половината от менторска подкрепа.

Нуждата от финансиране е в широк диапазон - от 5 000 лева до 100 000 лева. Повечето предприемачи имат конкретно разписан финансова план и яснота за какво са им средствата – за покриване на осигуровки или за развитие и излизане на големи пазари.

Нуждата от менторска помощ е специфична за различните бизнеси: пазарно развитие, включително специфични чужди пазари, съвети за онлайн търговия, ценообразуване, изграждане на бранд, привличане на нови клиенти, счетоводни въпроси, Фейсбук и Инстаграм комуникациии.

Повече от една трета от стартиращите предприемачи са склонни да ползват кредитно финансиране, като 15% декларират готовност. Голям дял (една пета) са предприемачите, които не изключват тази възможност, но решаващи за тях са условията на кредита. Далите отрицателен отговор са такива, които не се нуждаят от кредит в момента, и такива, които принципно са против или се страхуват от подобна стъпка.

Съотнесено към нуждата от допълнително финансиране, която са заявили 79% от участвалите в проучването, можем да съдим, че значителен дял от стартиращите предприемачи биха предпочели отново грантово финансиране, което да допълни или подкрепи направените досега инвестиции.

Кризата COVID-19 е засегнала до голяма степен стартиращите бизнеси, най-вече като свиване на продажби, ограничаване на клиентите и производството, но не ги е довела до фалит. Жизнеността на бизнесите е зависима в най-голяма степен от доброто планиране, което е направено преди кризата, и енергичността на предприемачите.

"Няма пряка връзка между това на каква фаза е бизнес проектът - прототипиране или вече има своите клиенти, и начинът, по който кризата му се отразява. За едни тя действа като спирачка, която намалява скоростта им, за други отваря нови възможности. Очевидно трудностите са преодолими, хората имат визия за бъдещото си развитие, като целенасочената менторска помощ и конкретно финансиране биха ускорили процесите" - коментира Явор Гочев, Програмен директор и обучител в Център "Ринкър".

 

Facebook коментари