Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълняван в партньорство и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта. 

Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълняван в партньорство и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта. Наградите „Икономика на светло“ за 2013 г. отличиха Икономически и социален съвет на Република България в категорията „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“, телевизия „България Он Ер“ в категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“ и Министерски съвет на Република България в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“.

Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. ще бъде присъден в три категории:

  • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата

  • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция

  • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика

 

Facebook коментари