fbpx Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълняван в партньорство и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта. 

Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълняван в партньорство и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта. Наградите „Икономика на светло“ за 2013 г. отличиха Икономически и социален съвет на Република България в категорията „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“, телевизия „България Он Ер“ в категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“ и Министерски съвет на Република България в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“.

Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. ще бъде присъден в три категории:

  • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата

  • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция

  • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика