fbpx Студентските кредити придобиват все повече популярност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Студентските кредити придобиват все повече популярност

През есенната кампания на 2014 г. кандидатите за Студентски кредит с държавна финансова подкрепа, са се увеличили с над 20% спрямо същия период на 2013 г., отчита една от банковите институции у нас. Договорените суми са с ръст от над 25%, а средният договорен размер се увеличава с около 15%, достигайки абсолютна стойност от 5 340 лв.

Нов български университет запазва лидерството си сред университетите, от които студенти кандидатстват за кредит в Пощенска банка, с около 25% дял от исканията. В рамките на есенната студентска кампания голям интерес се отчита и от Медицински университет София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Югозападен университет „Св. Неофит Рилски“, Благоевград.

За засиления интерес към студентските кредити свидетелства и увеличаващият се брой висши учебни заведения, от които постъпват заявления. През 2014 г. постъпват искания и от студенти от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, Технически университет – Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Висше училище по застраховане и финанси – София и др.

От началото на настоящата учебна година най-често търсят финансиране студенти от специалност Медицина – 24%, следвани от специалност Икономика – 16% и Информационни технологии – 8%, което в голяма степен съответства на тенденциите от предходната учебна година (2013/2014). Средната възраст на кандидатите продължава да е 24 години, като жените (54%) са малко повече от мъжете (46%), кандидатстващи за студентско финансиране. Сред усвоените кредити продължава да преобладават кредитите за заплащане на семестриални такси.