fbpx Световният трафик ще нарастне 13 пъти до 2020 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Световният трафик ще нарастне 13 пъти до 2020

Световният трафик ще нарастне 13 пъти до 2020

Световният мобилен трафик ще нарастне 13 пъти за периода от 2012 до 2017 г. Очакваният постоянен растеж се дължи на продължаващото бързо увеличаване на броя на мобилните интернет връзки:персонални устройства и machine-to-machine приложения, което е осъществяване на комуникация без човешка намеса при банкомати, автомати за храни и напитки, устройства за локализиране на хора и машини, събиране на данни от автомобили или например асансьори за поддръжката им, получаване на информация за свободни паркинг места и др.
В тази обстановка, светът е изправен пред трудността да удовлетвори нуждите от предоставяне на първокласни услуги за все повече хора, на все повече места.

За да покаже как мобилните решения могат да помогнат за разрешаването на тези предизвикателства, водещият в индустрията мобилен демонстрационен център на Сиско пристига в България. Страната ни е част от световната обиколка, която вече e осъществена в 18 държави от Европа, Средния Изток и Африка. На събитието, специалистите на Сиско ще представят пред вас технологиите на компанията, които намаляват натоварването на мобилните мрежи на операторите, с цел да подобрят скоростта на интернет достъпа на мобилни устройства за потребителите. В специалния мобилен демонстрационен център на Сиско, трансформиращ се мини ван, който ще бъде разположен в центъра на столицата ще бъдат демонстрирани различни системи - за контрол на смущенията в безжичната мрежа и автоматично включване на потребители към нея, без да е необходимо въвеждане на потребителски данни, система за събиране и анализ на данни от безжичната среда и идеи за използването им от мобилни оператори, големи магазини, летища и други обществени места.  
Система за гъвкаво управление на достъпа до интернет и скорости за потребители, демонстрация на лицензирани 3G и 4G клетки от ново поколение за подобряване на покритието на мобилните оператори