fbpx Обсъждаха промените в закона за рибарство и аквакултури | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обсъждаха промените в закона за рибарство и аквакултури

Обсъждаха промените в закона за рибарство и аквакултури

Основните мотиви за промяна на Закона за рибарство и аквакултури са избягване на нелоялната конкуренция и засилване контрола и проследяване по цялата хранителна верига в това число и в сектор Рибарство от страна на Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Днес в Бургас бе проведено обществено обсъждане на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за рибарство и аквакултури.
На срещата бяха обсъдени предложенията по различните точки от проектозакона. Браншовите организации изказаха мнения около отпадането на ограниченията и определяне на специални зони за тралиране. Поставени бяха и въпроси за усвояване на ресурси от квотирани видове като калкан и цаца и делегиране на държавни функции и права на браншовите организации, както и регистрационните режими.