fbpx Технологичните компании в България са готови да подкрепят правителството в ограничаване на COVID-19 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Технологичните компании в България са готови да подкрепят правителството в ограничаване на COVID-19

Технологичните компании в България са готови да подкрепят правителството в ограничаване на COVID-19

Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) изразява подкрепа на усилията на правителството, отговорните държавни структури и всички ангажирани медицински лица, които работят за ограничаване на разпространението на COVID-19 в България. AIBEST оценява високо обявеното от Народното събрание въвеждане на извънредно положение.

AIBEST ще съдейства с инициативи за справяне с COVID-19 и e в готовност да обсъди начини за тясно сътрудничество между правителството и технологичния сектор. Членовете на AIBEST са готови да мобилизират всички необходими ресурси. Вярваме, че технологичните компании в България могат да имат решаваща роля в общото усилие за справяне с кризата.

При кризисна ситуация, каквато е настоящата, е нужен рационален поглед, спокойствие, добре премерени и планирани стъпки от страна на бизнеса, правителството и гражданите, за да може да бъде управляван риска и да се съхрани здравето на всеки един от нас.

Компаниите, членове на AIBEST, задействаха планове и детайлни протоколи за работа при криза и прилагат постоянен мониторинг и анализ на ситуацията. Още при първите сигнали за разпространение на коронавируса се проведоха тренировъчни дни, с цел да се проверят устойчивостта на процесите и сигурността на екипите ни. Работата от вкъщи се насърчава и подпомага. Пътуванията са ограничени. Изисква се 14-дневна карантина за колеги, пътували в районите, засегнати от пандемията.

В офисите на компаниите от AIBEST са предприети всички необходими мерки, които включват представяне на ясна и точна информация за хигиенните изисквания на работното място, разписани са и са разпространени правила и препоръки към служителите как да предпазват себе си, своите колеги и близки. Хигиенизирането на офис пространствата е изключително стриктно и на чести интервали. В някои от компаниите са проведени и нарочни информационни сесии, чрез конферентна връзка със специалисти вирусолози, за да се отговори на всички въпроси и да се разсеят неяснотите около COVID-19, както и притесненията на нашите служители.  Определени са екипи, които ръководят този процес и са ангажирани с предоставяне на своевременна информация. 

Поставени сме пред редица неизвестни. Наложените вече ограничения на много пазари влияят върху веригата на доставки на големите компании, върху скоростта на развитие на бизнеса и потреблението. Подобна кризисна ситуация извиква спешна нужда от одит на ефективността на вътрешни процеси в компаниите, устойчивостта на кризисните планове и не на последно място готовността на бизнеса, държавата и обществото да работят заедно, за да се минимизират негативните ефекти.

AIBEST има готовност да работи съвместно с правителството и отговорните институции за разработване на конкретни мерки, включително и технологични, които да помогнат на бизнеса и обществото да преодолеят ограниченията и да минимизират загубите, причинени от COVID-19. Работата от вкъщи, прилагането на гъвкаво работно време, както и фискални стимули за малкия и средния бизнес са само част от инициативите, които сме готови да обсъдим и разработим съвместно с отговорните институции.