Тенденциите за положителен ръст в българския IT пазар се запазват

Някои могат и да мислят, че с непрекъснатото ускорено развитие на ИТ сектора, производители и търговци са “застраховани” от неудачи и кризи и са “абонирани” за печалби и аплаузи за поредните нови продукти. Истината е, че високите технологии изискват постоянни високи критерии и понякога дълъг процес от откритието или иновационното подобрение, през тестовете до пускането на завършен продукт.
Като водеща ИТ компания, Fujitsu-Siemens познават този път и са заслужили положителните оценки. Както самите те твърдят “ние приемаме нещата сериозно и с чувство за отговорност. Качеството, надеждността и сигурността на нашите продукти и услуги са ключът за продуктивността и успеха на нашите клиенти.”
Потърсихме Явор Халянов - изпълнителен директор на Fujitsu-Siemens България за това каква година изпращат и какъв старт очертава
новата, общо в ИТ бранша и по-конкретно
на българския пазар.

Г-н Халянов, какво се случи на ИТ пазара през изтичащата 2008 г.?
- През изтичащата година, конкуренцията на българския ИТ пазар се изостри изключително много. Цените продължаваха да падат за сметка на увеличаващото се разнообразие от продукти.
ИТ пазарът зависи все повече от растящите разходи за софтуер и ИТ услуги. В “Държавен сектор” нямаше съществени големи доставки. Търгът за новите документи за самоличност също беше отложен във времето. В частност за нашата компания две събития бележат съществен принос в развитието на нашето продуктово портфолио през 2008 г.: Анонсирането на изцяло нов дизайн, който обхваща както продуктите за домашно потребление (серия Amilo -
преносими и настолни компютри, монитори), така и настолните и преносими компютри за бизнеса (серии Esprimo и Esprimo Mobile).

Кои бяха най-търсените продукти и услуги през посочения период? Как обяснявате интереса именно към тях?
- По отношение на устройствата за домашно ползване се изрази трайна тенденция за нарас-тване обема на преносимите за сметка на настолните. В бизнес сегмента все още можем да твърдим, че търсенето на настолни машини е преобладаващо. Не може да се подмине и големият интерес към ниско бюджетни преносими машини от типа нетбук, чийто ръст обаче скоро ще достигне точка на насищане.
Все повече потребители осъзнават точно функционалностите, които трябва да предлага техният мобилен компютър - обръща се внимание не само на производителността, но и на характеристики като ергономичност, съотношение тегло/форм-фактор, средства за сигурност (както физическа, така и за данните). Необходимостта от Интернет свързаност навсякъде и по всяко време налага навлизането на UMTS (очакваме в най-скоро време и WiMAX технологиите) в преносимия компютър. Тези осъзнати потребности изместват цената от позицията на водещ фактор при избора на преносим компютър.
Сървърите са определено системите, предизвикали най-голям интерес (в сравнение със storage-системите). С падането на цените на тези устройства, все повече клиенти предпочитат да заменят PC-то, което са използвали като сървър с истински. Значително нарасна интересът и към технологиите за виртуализация в комбинация с масивите за съхранение на данни, с цел консолидиране на ресурси. Клиентите все повече търсят услуги за допълнителна поддръжка, инсталация и удължаване на гаранционния срок на продуктите.

Забелязва ли се традиционният за края на годината ръст в продажбите на ИТ техника и устройства? На какво се дължи това?
- С края на календарната година настъпва и краят на финансовата година при държавните учреждения и някои от частните фирми. Парите, които са останали от проектите през годината, се използват за закупуването на техника.
В сегмента “Държавен сектор” в края на годината традиционно има натрупване на отворени търгове, които следва да се договарят до края на годината, за да се усвоят ИТ бюджетите и излишъците. Ръст със сигурност ще има, като се надяваме голяма част от процедурите да приключат с договори и оборудването да бъде доставено на получателите. За бизнес потребителите, това пък е периодът на активен бизнес и нуждата от закупуване на нова техника.
Ръст неминуемо се забелязва и в сегмента на домашните потребители и основен фактор са наближаващите коледни празници.

Какво е положението на българския ИТ пазар спрямо този в съседните балкански страни и спрямо европейските пазари?
- ИТ пазарът в целия балкански регион се развива с много високи темпове, далеч по-високи от тези на пазарите от Западна Европа. Разликата между нашите Балкански пазари и Западните е, че тук все още говорим за продукти, а на Запад говорят за услуги. ИТ пазарът в България продължава да се развива, като се запазва положителният ръст. Такава е тенденцията и в съседните Балкански държави, като в Румъния и Сърбия този ръст е по-голям поради явно по-големия и по-добре развит пазар.
Всяка държава в региона, за който Търговското представителство в България отговаря, се различава от останалите: в Албания има спад в обществените поръчки, тъй като парите са пренасочени към държавни инфраструктурни проекти.
В Косово, с обособяването на държавни институции, се очаква да нарасне и броят на държавните поръчки. В Македония след избора на новото правителство има доста търгове, в които Fujitsu Siemens Computers успешно участва.

Ще има ли трусове на ИТ бранша като отглас на финансовите, на които сме свидетели?
- Дали покупките на оборудване ще намалеят, зависи от това доколко един бизнес разчита на ИТ инфраструктурата си. Ако ИТ е сърцето на бизнеса на дадена фирма, то определено това е перото, което последно ще бъде засегнато. Ако за следващата година се цели само обновяване на наличната техника, което се върши на 2-3 години, то може би фирмите ще изчакат да отмине бурята.
Свиването на инвестициите в ИТ ще бъде един от основните подходи на корпоративния бизнес за търсене изход от финансовата криза. От друга страна, този кризисен период ще бъде предпоставка, стимул за компаниите да предприемат действия по отношение оптимизиране на своята ИТ инфраструктура. Ще се обръща все повече внимание на средствата за снижаване TCO (разходите за притежание).

Какви, според вас, ще бъдат бъдещите тенденции в технологиите?
- Появата на многоядрени процесори е факт и за в бъдеще очакваме броят на тези ядра да се увеличава. Все повече функционалности ще се вграждат в самите процесори.
Ще навлизат нови технологии при производството на оперативни памети и производителността ще расте. При дисковете, с падане цената на SSD дисковете и повишаване на качеството им, ще се увеличи потребителската база. Сега такива дискове се срещат при системите за съхранение на данни, но съвсем скоро ще ги видим и при сървърите.
Друг тренд в развитието на технологиите е възможността за Интернет свързаност навсякъде и по всяко време, което ще доведе до появата на следващи поколения WiFi, UMTS и WiMAX. Виртуализацията ще заеме водещо място. Интеграцията и консолидацията на ИТ ресурси ще продължат да бъдат акцент при дейта-центровете.Все повече ще се налага и “зеленият” подход в новите технологии и по-конкретно неговото икономическо изражение - в условията на финансова криза икономиите от електроенергия на ИТ оборудването ще бъдат един от водещите критерии за покупка. Водещо при налагане на всяка нова технология през идните години ще бъде и до колко тя има екоизражение - приноса ? към намаляване на потребяваната енергия и намаляване влиянието върху околната среда.

Facebook comments