fbpx Мениджър Човешки ресурси или какъв да стана като порасна? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мениджър Човешки ресурси или какъв да стана като порасна?

Мениджър Човешки ресурси или какъв да стана като порасна?

Когато ме попитат какво работя и отговоря мениджър “Човешки ресурси” (МЧР), ответната реакция е или - “Ааааааа личен състав значи?” или - “Аууу, това е супер модерно в момента! ...... (и след кратка пауза..... ) и какво точно правиш?”.
В съвременната изключително динамична икономика всяка компания, която иска да бъде водеща в своя бранш трябва отлично да управлява своите ресурси, а те са: пари, материална база, информация, време и хора. Мениджмънтът по своята същност е използване и управление на ресурсите на фирмата, така че да се постигат нейните цели.
За да се управляват ресурсите - пари, материална база, информация и време, са необходими подходящите хора и оттук ресурсът “хора” става водещ в развитието на една компания
Основната функция на мениджъра “Човешки ресурси” е неговият отдел да работи така, че във фирмата да има подходящи личности на подходящи позиции. Служителите трябва да бъдат подредени в съобразена с нуждите на фирмата йерархична структура, да имат необходимите за длъжността си компетенции и умения, да бъдат правилно мотивирани и разумно заплатени. Освен това е желателно да им бъдат дадени възможности за личностно и професионално израстване и обучение. Не на последно място те трябва да се чувстват добре на работното си място, за да останат на него по-дълго и да дават най-доброто от себе си.
За да не звучи това като общи приказки, ще ви разкажа една истинска история за това как работата на отдел “Човешки ресурси” подкрепя общата стратегия за растеж на супермаркети “Пикадили”.

Стратегическата ни цел за миналата година беше откриването на шест супермаркета от висок клас в градовете Варна, София, Велико Търново и Бургас и производствен цех за кулинарна продукция. Основната задача беше пренасяне на специфичната фирмена култура, дух и атмосфера и в новите градове.

Една от най-важните грижи на отдела, ръководен от мениджър “Човешки ресурси”, е наборът и подборът на персонал. Това включва привличане на служители с отлични професионални качества и с личностни характеристики, които съответстват на организационната култура и профилите на екипите, в които ще работят. За тази една година във веригата супермаркети бяха наети над 900 нови служители на различни нива във фирмата - от общи работници до топ мениджъри. Този процес включва:

  1. планиране на работната сила;
  2. проучване на пазарите на труда в различните градове;
  3. създаване на стратегия и процедури за масово набиране на хора;
  4. обяви и реклама;
  5. интервюта, интервюта, интервюта.

Следващ важен момент в работата е

процесът на обучение и кариерно развитие на персонала. Всеки нов служител на “Пикадили” трябваше да премине начално обучение в работещите супермаркети във Варна с продължителност от 3 седмици до 2 месеца, като след оценка на работата и пригодността да продължи обучението си в новия супермаркет. Същевременно бяха създадени
кариерни пътеки и стратегия за кариерно развитие с основен механизъм система от вътрешни конкурси с цел “растеж на място”, за да се запазят талантите в организацията. Опитните и доб-
ри служители заеха отговорни позиции, а техните места бяха попълнени с нови хора. Обучението и кариерата са процеси, а не моментни състояния, така че важна роля на мениджъра “Човешки ресурси” и на Тренинг мениджъра е съвместно да анализират краткосрочните и дългосрочни нужди от обучение. След това се изготвя план за това кои са най-подходящите форми, по които то да протича. “Пикадили”, например, откри собствен професионален учебен център, регистриран по Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Изключително важна функция на Човешки ресурси е оценката на персонала. Въвежда се ефективна система за оценка на трудовото изпълнение на служителите от всички нива.
В “Пикадили” вече функционира централизирана система за оценка на представянето (performance appraisal) на персонала на седмична база. Целта е мотивация и справедливо раздаване на бонуси. По тази система прекият отговорник оценява работата на служителя и предлага, съвместно с управителя на супермаркета, допълнително възнаграждение за труда им.

Друг ключов момент е администрирането на персонала - поддържането на безупречни трудово-правни взаимоотношения със служителите което преди беше функцията на “Личен състав”. Това означава отлично познаване на Кодекса на труда и трудово-правните наредби в България, поддържане на изрядни лични файлове за служителите и коректно отношение към работника.
Много държим на коректните трудови отношения. При нас осигуряването става върху пълната работна заплата, изплащат се допълнителните часове на работа, полагат се всички предимства, които българските закони предполагат.

Може би най-важният елемент от работата е стимулиране, възнаграждение и мотивиране на персонала

Това означава усъвършенстване на системата на заплащане в компанията с цел повишаване на ефективността и ефикасността на работния процес. Други мотиватори, освен заплащането, са възможностите за развитие, повече отговорност, повече свобода за добрите идеи и по-добър фирмен живот.

Например миналата година при нас имаше много интересни проекти и фирмени събития -
“Любимец на клиента”, “Служител на месеца”, “Служители на годината”- по отдели, проект “Доведи приятел”. Цяла поредица от вътрешни спортни събития целяха сплотяване и опознаване на удвоения екип на фирмата: национален футболен турнир, национален турнир по тенис на маса, турнир по картинг, поредица от тийм-билдинг - пейнтбол, круиз с пиратски кораби, летни събития и партита за новите обекти.
Бяха организирани социални събития и за децата на служителите - куклен театър, делфинариум, подаръци за Първи юни - всичко, което би накарало служителите да се чувстват добре във фирмата.

Имаме график за седмични срещи с персонала, по време на които всеки от служителите е добре дошъл в отдела да сподели своя проблем, било той личен или служебен. На всеки се обръща специално внимание, защото, за да работи машината, всичко е важно - от най-голямото колело до най-малката гайка.
Да ръководиш отдел “Човешки ресурси” в голяма и динамична фирма е сериозно предизвикателство.

Добрият мениджър “Човешки ресурси” трябва да има познания по бизнес и организационно планиране, законодателство, търговия, да бъде отличен психолог и политик и да познава добре работата на всяко звено на фирмата. Трябва да бъде стабилен партньор на топ мениджмънта и да помага на служителите да осъзнаят стратегията и целите на фирмата, да ги приобщи към тях.
За да си добър МЧР, трябва да обичаш хората. Изисква се изключителна толерантност и търпимост към техните различия - да не ги съдиш, а да разбираш как мислят, да имаш търпение да ги изслушаш, да обясниш, да убедиш, да успокоиш.
Добрият мениджър “Човешки ресурси” е организационен психолог, юрист, лидер, бизнес консултант, тренер, съветник, наставник и най-важното приятел.
И когато веднъж дъщеричката ми ме попита - “Как да обясня в час на класа какво работиш, мамо?” - аз и отговорих - “Грижа се за хората в Пикадили!”

 

 

Facebook коментари