fbpx Как пестят компаниите в Европа в условията на криза? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как пестят компаниите в Европа в условията на криза?

Първите сигнали
Орязване на премиите, замразяване на плановете за наемане на нови кадри и уволняване на част от персонала. Това са най-често използваните стратегии на компаниите от Централна и Източна Европа за намаляване на разходите в условията на криза, според изследването на Anderson Willinger - една от най-големите фирми, проучващи пазара на труда в региона. Една четвърт от фирмите в Централна Европа и
37 на сто от компаниите в Източна Европа вече се сблъскват с намаляване на броя на поръчките, а повече от половината от мениджърите предвиждат още по-голям спад в следващите месеци, показва изследването.
Част от фирмите планират да ограничат средствата за пътуване, докато други предпочитат да намалят обученията на персонала, както и премиите за отделите по човешки ресурси. Според проучването спестовните планове на работодателите са влезли в действие още през миналата година, когато кризата е принудила всяка трета компания да се откаже от организирането на коледно парти за служителите си.

 

Стагнацията се усеща
Според изследването на Anderson Willinger обаче, голяма част от служителите в Централна и Източна Европа вече усещат негативните последствия от кризата, тъй като близо 30 на сто от фирмите в региона вече са съкратили част от персонала. Освен това, работодателите спестяват средства, като спират да наемат нови хора. В сравнение с последната година набирането на кадри е намаляло с 24 на сто. Едва 3% от фирмите заявяват, че ще увеличат персонала си, а над две трети от мениджърите прогнозират, че числеността на екипите им ще остане същата.

Оптимизмът остава
Интересен е фактът, че въпреки многобройните негативни сценарии за влошаване на икономическата обстановка едва 8 на сто от компаниите в Централна и Източна Европа заявяват, че ще замразят заплатите. Служителите обаче са на противоположна позиция. Според 5% от работниците възнагражденията през 2009 г. даже ще намалеят, а 15 на сто не очакват да има промяна. Все пак оптимистичните предвиждания сред служителите надделяват и близо половината от тях се надяват заплатите им да бъдат увеличени, макар и с по-малко, спрямо предишните години, показва изследването. Според друго проучване за българския пазар на труда близо половината от работодателите и служителите са на мнение, че въпреки трудностите, възнагражденията ще растат, при това с около 15-18 на сто.

Успехът на “най-добрите” работодатели
Проучването “Най-добрите работодатели” за 2009 г. на международната компания за консултиране в областта на човешките ресурси Hewitt Associates показва кои са причините едни работодатели да бъдат по-успешни от други и добрите практики, които прилагат във време на криза.

Как да стигнеш на върха
С какво отличниците са по-добри от останалите? Експертите от Hewitt Associates са категорични: с работна среда и фирмени практики, признати и ценени от служителите, с баланс между нуждите на персонала, политиките и практиките за управление на хората и бизнес стратегията.
Ако искаш да си пръв, не можеш да си позволиш да подценяваш човешкия фактор. Резултатите на най-добрите ръководители доказват тази максима, защото реализират 24% по-голяма печалба от средното равнище. Текучеството на персонала при тях е с 15% по-ниско от средното, получават четири пъти повече кандидатури за работа на година, а средният брой дни на отсъствия от работа е с 45% по-нисък.

Никой не е застрахован
Всеки мениджър е наясно, че негативното влияние на икономическите тенденции е неизбежно. Много компании в региона споделят, че трудно успяват да намерят необходимите им работници и служители и че за определени позиции дефицитът на хора със специфични квалификации вече достига критични нива. Демографските тенденции също са силно обезпокоителни. Според някои прогнози до 2050 г. всеки втори европеец ще бъде пенсионер. Осъзнали тежката ситуация, повечето компании в региона започват достатъчно рано да се грижат за свежи попълнения: 63% от тях си сътрудничат с университети.
На фона на засилващата се липса на работна ръка служителите стават все по-уверени и взискателни към работното си място. Днешните служители, особено тези със специфични квалификации и умения, са поели пълен контрол върху управлението на своята професионална кариера, твърдят от Hewitt Associates.

Скалата на разочарованието
Емоционалната връзка на служителите с техните работодатели има своите върхове и спадове, смятат консултантите от проучването “Най-добрите работодатели”. Когато започват работа в една компания, хората са много ентусиазирани и позитивни и в началото са склонни да пренебрегват някои недостатъци. По-късно обаче неизбежно настъпва известно разочарование. След първата година ангажираността спада значително”, твърдят от Hewitt Associates.

ако успее да устои на този критичен период, ангажираността на служителите отново се повишава, макар и бавно! за да достигне отново оптимизма от началните си нива, обикновено са необходими до пет години

Най-застрашени от изчезване са ангажираните служители между 25 и 34 години, които са прекарали между две и пет години в компанията, е мнението на експертите. Това е и групата, която има най-голям потенциал като високо продуктивна работна сила. Работодателите са направили огромни инвестиции да обучат, напътстват и информират тези хора - средно компаниите харчат 1400 евро на година за обучение на един човек. Рискът е в това че, преди компаниите да могат да се възползват от инвестициите, тези служители вече са съблазнени сравнително лесно от конкурентите.

Къде е разликата?
Първоначалното ниво на ангажираност във всички компании е почти еднакво. Разминаванията между най-добрите работодатели и останалите започват след първата година и се запазват трайно. Изследването установява, че само според половината служители външният имидж на фирмата съответства на истинското положение вътре в нея. Тоест хората често не получават това, което им е било обещано, когато са започвали работа. Запазването на баланс между работодателската марка, която привлича нови кандидати, и реалния опит на служителите, когато я опознаят отвътре, е един от факторите, които имат най-голямо влияние върху ангажираността на хората в дългосрочен план, категорични са в Hewitt Associates.