fbpx Кои забрани остават и по време на извънредната епидемична обстановка? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
не

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

Кои забрани остават и по време на извънредната епидемична обстановка?

Само ден след обявяването на извънредната епидемична обстановка в страната, със Заповед на министъра на здравеопазването, след 00.00 часа на 18.05.2020 г. беше разрешено отварянето на търговските центрове и спортните зали. Моловете незабавно се възползваха от предоставената им възможност, като от понеделник, при спазване на необходимите превантивни и противоепидемични мерки, отново отвориха врати за своите посетители.

Голяма част от фитнес залите и спортните центрове също се възползваха от отмяната на досегашната двумесечна забрана. Заповедта на министъра разреши колективно спортуване за аматьори с до 12 участника, без публика и на открито. Във фитнес центровете и залите пък могат да спортуват до 10 човека при участие в групови занимания, както и индивидуално, при спазване на изискването за осигуряване на 4 кв. м. площ за 1 човек. На 19.05.2020 г. бяха дадени и подробни указания от министъра на младежта и спорта относно цялостната организация и функциониране на спортните центрове. Именно поради специалните изисквания, по-малките спортните зали, които не могат да подсигурят тяхното спазване, за момента остават затворени. Посещения на закритите спортни и детски площадки, както и на съоръженията на закрито също остават забранени. След 22.05.2020 г. обаче, вече са разрешени и колективните спортни занимания на закрито, които нямат състезателен характер и са без публика, а от 26.05.2020 г. и тези за деца до 18 годишна възраст.

Кои от забраните остават и по време на извънредната епидемична обстановка?

Наред с падането на забраната за работа на търговските центрове и фитнес залите, новите заповеди на министъра на здравеопазването, за които Ви споменахме в предходния ни материал, обобщиха всички временни противоепидемични мерки, които ще трябва да бъдат спазвани в страната до 14 юни 2020 г. Ето и по-важните от тях:

Заведенията остават работещи само на открито

Затворени за периода на извънредната епидемична обстановка остават увеселителните и игралните зали, баровете и дискотеките. Все още е забранено и посещението на всякакъв вид заведения за хранене и развлечения на закрито. Предвидено е изключение за заведения за хранене, които се помещават в молове, но разполагат с открита площ и самостоятелен вход.

Министерство на туризма, съгласувано с Министерство на здравеопазването, одобри и подробни Указания за функционирането на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, достъпни на сайта на Министерство на здравеопазването тук.

При максимална заетост от 30% от общия си капацитет могат да започнат да функционират музеите, галериите, библиотеките и кината. Въпреки това обаче, до 14 юни 2020 г. няма да се провеждат масови културно-развлекателни мероприятия на закрито като концерти, театрални постановки, сценични прояви т.н. С изключение на допустимите спортни занимания, всякакви други организирани събирания на групи от повече от 10 лица също остават забранени, като това правило важи и за масовите научни мероприятия като конференции и други.

Затворени остават училищата и университетите. Детските градини и ясли отварят на 22 май

Независимо от първоначалната забрана за посещения в детски ясли и детски градини за срок до 14 юни, с нова Заповед от вторник (19 май), министърът на здравеопазването разпореди затварянето им да продължи само до 21 май. Дадени бяха допълнителни указания за специфични противоепидемични мерки, които ще трябва да се спазват за възстановяване приема на деца, а цялостният процес на работа на детските заведения ще бъде организиран от кметовете на общините.

За разлика от детските градини и ясли, до края на извънредната епидемична обстановка продължава забраната за провеждане на присъствени занятия и извънкласни мероприятия в училищата, университетите и в други обучителни организации и институции. Където е възможно, продължават да се организират онлайн обучения от разстояние. Заповедта на министъра допуска някои изключения, като напр. за обучения за придобиване на правоспособност за управление на МПС, професионални обучения в областта на железопътния транспорт, гражданското въздухоплаване и т.н. С цел приключване на настоящата учебна година и подготовка за следващата, при спазване на необходимите мерки е допустимо физическото присъствие на ученици, студенти и докторанти в учебните заведения, в случай че провеждането от разстояние на съответните мероприятия е невъзможно и/или е неотложна необходимостта от реално присъствие.

До 14 юни остава забранено и провеждането на всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правноорганизационната им форма (тук се включват родителски кооперативи, детски центрове за почасова грижа и др. подобни).

Между 8:30 и 10:30 часа в хранителните магазини и аптеките ще продължават да бъдат допускани само лица на видима възраст над 60 години.
Остават забранени и посещенията и свижданията в болничните лечебни заведения и в домовете за социални услуги за възрастни и деца.

Забраната за влизане на територията на страната с редица изключения

До 14 юни 2020 г. продължава да е в сила забраната за влизане в сила на територията на Република България, като всички изключения и мерки вече са включени в единна заповед. Безпроблемно е влизането в страната на български граждани и лица със статут на пребиваване, както и на техните семейства. Забраната не важи също за медицински лица, посещаващи България за професионални цели, за транспортен персонал, изпълняващ дейности във връзка с международен транспорт на пътници и товари, за официални длъжности лица на други страни, техни делегации и служители на международни организации, както и за лица, които пътуват по хуманитарни причини. Чуждестранни граждани също е възможно да влизат на територията на страната в зависимост от изпълняваната от тях дейности и целта на посещението. Изключени от забраната са още сезонните земеделски работници и тези в областта на туризма, пограничните работници и тези, които участват в доставките на лекарствени продукти, лични предпазни средства, медицински изделия и медицинска апаратура. Освен това, са предвидени и възможности за транзитно преминаване през територията на страната.

14-дневна карантина все още е в сила

И по време на обявената извънредна епидемична обстановка остава в сила разпореждането за поставяне под 14-дневна карантина на всички лица, влезли в страната. При представяне на необходимите документи поставянето под карантина може да бъде избегнато от погранични работници или от такива, участващи в доставката на лекарства и медицински консумативи. Специален режим е установен и по отношение на лицата, осъществяващи дейност в областта на международния транспорт.

За лица с потвърден COVID-19, които не подлежат на задължително болнично лечение, се предвижда 28-дневен период на задължителна изолация и лечение в домашни условия. Близките контактни лица също се поставят под карантина, отделно от заболелия, за период от 14 дни.

Карантината се преустановява ако до изтичане на съответния срок не се появяват симптоми на COVID-19

Във връзка с предстоящото откриване на летния туристически сезон и разпространената в публичното пространство информация за провеждани преговори, целящи хармонизиране на мерките в международен план, съвсем скоро се очакват и промени и на разпоредбите относно карантинния период.

За срока на извънредната епидемична обстановка продължават да действат мерките и препоръките на МЗ за организация на работните процеси

Считано до 14 юни 2020 г. работодателите, в зависимост от вида и спецификата на изпълняваната от служителите им дейност, следва по възможност да продължат дистанционната форма на работа. При невъзможност, продължават да действат наложените и до момента противоепидемични мерки в помещенията, включващи задължителна дезинфекция, осигуряване на физическа дистанция и т.н.
В закритите обществени места (в т.ч. обществен транспорт, търговски обекти, молитвени храмове и т.н.) остава задължително носенето на защитна маска или на друго предпазно средство (напр. шал, кърпа, шлем и т.н.), покриващо плътно носа и устата, както и за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние.

Мерките, изброени в настоящия материал, са приети за първоначален срок до 14 юни 2020 г. Динамичната епидемична среда, наред с изменящата се социалната и икономическа обстановка в страната, налагат почти ежедневни промени в приложимите правила, предвидени в заповедите на министъра на здравеопазването.

Засегнатите бизнеси няма да могат да се справят без планове за управление на риска, без оформяне на споразумения за наемите и други задължения, които са опростени, без разсрочване на основните им текущи задължения, сред които  наем, такси за поддръжка и стари задължения към НАП, персонал, като при всички положения препоръчваме изготвянето на споразумения за разсрочване и планове за възстановяване.

От АДД „Мургова и партньори“ следят всяка актуализация на противоепидемичните мерки в страната и са на разположение за запитвания по повдигнатите в настоящата статия въпроси, като можгат да ви предоставят съдействието си по всички специфични правни казуси, които биха могли да възникнат.