fbpx Колонката на адв. Мургова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Колонката на адв. Мургова

Като резултат от усложнената политическа обстановка в страната през последните месеци темата за конституционните права на гражданите и тяхната защита от неправомерни посегателства, включително от страна на държавни органи и длъжности лица, придоби все по-голяма популярност и предизвика множество дис
Практиката ни по данъчно право е изпълнена с редица интересни казуси от различно естество, но безспорно за повечето клиенти най-значими са данъчно правните казуси, свързани с правото на възстановяване на данък добавена стойност (ДДС). Данъкът добавена стойност е косвен данък, който се заплаща на дър
Колонката на адв. Петя Мургова & партньори
В последните години сме свидетели на глобална миграция на работна сила.
В предишната ни статия, посветена на понятието за "търговска тайна" и стъпките за нейната защита, ви запознахме с новият Закон за защита на търговската тайна, (обн. в ДВ, бр.
Колонката на адв. Мургова & Партньори
Всеки бизнес притежава бази с данни, ноу-хау и друга важна информация за своите бизнес активности, градени и надграждани с години.
адв. Мургова & Партньори
В предходния ни материал, ви запознахме с режимите и процедурите за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави съгласно изиск
Колонката на адв. Петя Мургова & партньори
В днешната ни юридическа рубрика ще ви запознаем с европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти, по-известна като RAPEX.
Колонката на адв. Петя Мургова & партньори
В предходния ни материал, ви представихме накратко какво представлява арбитражното производ
Динамиката на търговските взаимоотношения в национален и международен мащаб поставя пред бизнеса нелеката задача да избере оптимален способ за разрешаване на правни спорове в условията на все по-бързо развиващия се стопанс
Колонката на адв. Петя Мургова & партньори
В практиката ни в сферата на интелектуалната собственост и защита на авторски и сродните им права все по-често се сблъскваме с различни казуси, при които фотографски произведения се използват в интернет от трети лица, разли