fbpx Колонката на адв. Мургова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Колонката на адв. Мургова

Клаузата за забрана за извършване на конкурентна дейност като част от трудов договор или облигационно споразумение е често срещан способ за защита на интересите на икономически по-силната страна, била тя работодател или инвеститор в търговско дружество.
Несъмнено войната в Украйна оказа своето икономическо и социално въздействие върху всички европейски държави.
В последните години динамиката на пазара на недвижими имоти стана все по-осезаема, като въпреки наличието на пандемията, причинена от Covid-19, покупката на имот в процес на строителство или така наречената покупка на „зелено“ е сред предпочитаните способи за придобиване на недвижимо имущество.
Кодексът на труда дава възможност на работодателите да прекратят трудовите договори на служителите с предизвестие (чл. 328 от КТ) и без предизвестие (чл. 330 от КТ). И доколкото разпоредбите за прекратяване на трудов договори без предизвестие са изчерпателно и ясно изброени в чл.
Терминът „тантием“ е познат отдавна в търговското право, но не е толкова популярен и сякаш е отстъпил място на осъвременените схеми за бонуси и допълнителни периодични възнаграждения. Произходът на думата „тантием“ е от френския език и се използва именно при уреждане на отн
Членството на България в Европейския съюз и заедно с това развитието на икономическите отношенията, иновациите и дигитализирането на начините за комуникация неминуемо се отразяват и в областта на миграционно право.
Сравнително младата, но непрестанно развиващата се „гейминг“ индустрия отдавна вече влезе в директна конкуренция с филмовата и музикалната индустрии.
Подзаглавие
Достижения и пропуски на текущата правна уредба
Новата 2022г. обещава навлизане на редица сектори в най-значимия период на регулаторна промяна от десетилетия, включително браншът на производители на медицински изделия, който съставлява интегрална част от сектор Здравеопазване.
Всеки един от нас се е докосвал до Закона за административните нарушения и наказания в качеството му на управляващ МПС или в качеството на пешеходец, в качеството на посетител в заведение или като живущ в кооперация, където шумът и вибрациите на музиката от съседа или от заведението са дотолкова вис