Трафикът в облака ще нарасне 12 пъти до 2015 г.

Трафикът в облака ще нарасне 12 пъти до 2015 г.

Според последното изследване Cisco® Global Cloud Index (2010 – 2015) се очаква драстична промяна на бизнес информационните технологии и потребителските услуги чрез облаците. Индексът прогнозира, че до 2014 г. над 50 % от изчислителното натоварване в дейта центровете ще бъде базирано на облаци, и че глобалният облачен трафик ще нарасне над 12 пъти до 2015 г. до 1.6 зетабайта годишно - еквивалента на над четири дни видео за всеки човек на земята.

Облаците са най-бързо развиващият се компонент от трафика на дейта центровете, който сам по себе си ще нарасне 4 пъти с 33 % CAGR, за да достигне 4.8 зетабайта годишно до 2015 г.

Изчислено е, че облаците днес представляват 11 % от трафика на дейта центровете, нараствайки с над 33 % от общия обем до 2015 г. Те се превръщат във важен елемент за бъдещето на информационни технологии (ИТ) и доставката на видео и съдържание. До 2015 г., 76 % от трафика на дейта центровете ще остане в самите тях като натоварването преминава между различните виртуални машини. 17 % от общия трафик ще напускат дейта центровете, за да бъдат доставени на крайния потребител, докато допълнителни 7 % от общия трафик ще се генерират между дейта центрове чрез дейности като техниката "Cloud bursting" за балансиране на натоварването между облаците, копиране на данни и актуализации.

Facebook коментари