fbpx Търговските банки с над 30 млн. лв. свободен ресурс | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговските банки с над 30 млн. лв. свободен ресурс

Търговските банки разполагат с над 30 млн. лв. свободен ресурс за финансиране на замеделски производители по целевата кредитна линия на Българска банка за развитие (ББР). Свободните средства по програмата за оборотно и инвeстиционно кредитиране на малки и средни предприятия са близо 35 млн. лв. Данните са към 31 май 2010 г.
В края на май активните кредити по двете програми на ББР са 1051 на обща стойност близо 420 млн. лв.

За първите пет месеца на 2010 г. фирмите са погасили 472 заема, чиято стойност надхвърля 74 млн. лв. От тях 371 са заеми по кредитната линия за селскостопански производители, а останалите 101 – за оборотно и инвестиционно финансиране на МСП.

През 2009 г. ББР предостави финансов ресурс от 455 млн. лв. на търговските банки на револвиращ принцип за срок от 5 до 10 години. Кредитните институции са длъжни да договарят с крайни кредитополучатели заеми за минимум 95% от предоставената им от ББР кредитна линия.