fbpx Санирането на жилищния фонд е път към рестартиране на икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Санирането на жилищния фонд е път към рестартиране на икономиката

Водеща снимка
Да

Санирането на жилищния фонд е път към рестартиране на икономиката

Прегледът на последните проучвания за създаването на работни места и макроикономическите ползи от обновяването на енергията в ЕС показва обнадеждаващи резултати. Проведените изследвания на всички нива - национално, европейско и глобално, сочи, че стимулиращият ефект от инвестирането в енергийното обновяване е голям. Проучването BPIE (Building Perfomance Institute Europe) е принос за дебата за ефективното изразходване на значителните средства, които се мобилизират за подпомагане на ЕС и неговите държави-членки да се възстановят от икономическото въздействие от справянето с пандемията COVID-19.

Работни места и икономическото въздействие

На всеки 1 милион евро, инвестирани в енергийно обновяване на сгради, в ЕС се създават средно 18 работни места. Това са местни, дългосрочни работни места, които ще стимулират икономическата активност в целия ЕС.
Броят на създадените работни места на 1 милион евро инвестиции в енергийно ефективно обновяване варира в целия ЕС в зависимост от националните обстоятелства и разходите за заетост. Проучването съобщава, че тези числа са съответно за: Хърватия - 29; Естония - 17; Финландия - 16; Италия - 15 и Испания - 18. За България тази цифра е значително по-висока поради по-ниските цени на труда в строителството.

На национално ниво, проучването установи, че са необходими средно 14 000 евро за създаването на едно работно място в строителството в Испания, докато в същата държава са необходими 20 000 евро за издръжка на един безработен работник. В допълнение, за всяко 1 евро публични пари, изразходвани за енергийно обновяване, испанското правителство получава 0,62 евро обратно, в рамките на една година, главно чрез данъчно облагане.

Макроикономически ползи

Енергийно ефективният ремонт на офисни сгради увеличава производителността с около 12%, което води до потенциална полза от около 500 милиарда евро за Европейската икономика годишно.
Добре проектираното и изпълнено енергийно обновяване на болниците намалява средния престой на пациентите с около 11%, което води до потенциални спестявания от около 45 милиарда евро годишно за сектора на здравеопазването в Европа.

Относно жилищата беше установено, че във Франция медицинските разходи от около 930 милиона евро годишно са свързани с жилища с лошо качество. Ако включим косвените последици от този фактор (отсъствия, по-ниска производителност и т.н.), некачественото жилище може да струва на френската икономика колкото 20 милиарда евро годишно. Ясното послание, което идва от това проучване, е, че инвестирането в енергийното обновяване на нашия сграден фонд е правилен и логичен избор. То носи обществени, икономически и лични ползи. Сега зависи от всяка държава-членка на ЕС да включи енергийното обновяване на сградния фонд в своите планове за възстановяване и устойчивост, така че обещаната вълна за обновяване да бъде успешно изпълнена в полза на всички.