fbpx AmCham предложи създаването на платформа за изкуствен интелект у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

AmCham предложи създаването на платформа за изкуствен интелект у нас

„Ние виждаме, че технологиите ще оказват натиск върху политиката и върху обществото, и те всички ще върват напред. Затова когато обсъждаме етичните аспекти на изкуствения интелект, смятам, че ние сме още в генезиса на това на какво трябва да отговаря изкуствения интелект.“ – посочи Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и комуникациите, по време на Втората кръгла маса Форум за цифрова устойчивост“, организирана от Американската търговска камара в България

„Ние знаем известната триада, на която изкуствения интелект трябва да отговаря – законосъобразност, етичност и стабилност, като техният обхват неминуемо ще расте. За момента имаме приложение на изкуствения интелект в индустрия, земеделие, медицина, публични услуги и др. Важният елемент тук е регулаторния, а не технологичния, за да могат публична власт и индустрия да вървят ръка за ръка без да се създава свръхрегулация.“ – посочи още той.

Министър Желязков подчерта, че обсъжданата тема за изграждане на стратегия на България за изкуствен интелект ще се повдигне на национално ниво в контекста на европейските политики. „Европа е люлка на ценности, права и свободи в хода на човешкото развитие. Но това не винаги означава, че е белег за конкурентоспособност.“ В момента на Европа й е трудно да бъде лидер на глобалната сцена, тъкмо заради всички рестрикции, които си е наложила. Това поставя Европа в положение да защитава хуманни позиции и ценности, но не успява да постигне икономическо развитие и растеж.
Министър Желязков информира събраната общност от специалисти в сферата на ИКТ, че в момента у нас върви сериозна дискусия между отделните институции у нас за приложението на технологиите. „Тя е и еволюционна, защото чрез технологиите администрацията неминуемо ще се промени и се променя, макар и неосезаемо.“ – каза още той.

В момента близки до изкуствения интелект теми са включени в три важни документи. Това са Национална програма „Цифрова България“, Стратегия „Индустрия 4.0“ и Стратегия „Електронно управление“. Министър Желязков с думи протегна нееднократно ръка към бизнеса и към бизнес-организациите, за да могат тези документи да имат своето реално практическо приложение. „Те ще придобият своята практическа приложимост, когато става въпрос за конкретни пътни карти, конкретни проекти и резултати през новите финансови инструменти.“ – подчерта той.
От страна на Американска търговска камара в България, Ива Тодорова, член на Борда на Камарата и съпредседател на „Дигиталния комитет“, предложи създаването на публично-частно партньорство между държава и бизнес за изграждане на платформа за изкуствен интелект. Министър Желязков прие идеята с готовност за ясно целеполагане.
Петър Т. Иванов, изпълнителен директор заяви, че AmCham е медиатор на дискусията, чиято цел е да окаже практическа подкрепа на държавата ни в сферата на изкуствения интелект. „За бизнесът е добре да имаме отделен орган, в който да се обсъждат темите, касаещи тази технология.“ – посочи той. Камарата е успяла да идентифицира експертите по темата в периода на подготовка на двете кръгли маси досега.
Адвокат Борислав Боянов, модератор на дискусията, посочи, че сама всяка държава по отношение на изкуствения интелект е изкючително слаба. Той разви тезата, че при налично държавно виждане, България трябва да развие още по-добро сътрудничество със своите съседки от региона на Югоизточна Европа. „Нашият регионален капацитет представляват 200 000 програмиста, което е в пъти повече от това, което една отделна държава може да предложи.“ – посочи адвокат Боянов.
В цифрово отношение у нас и в региона съществуват дисонаси, посочи министър Желязков в заключение. Наистина, когато сме заедно, сме по-силни. Той даде пример, че неговите колеги от съседни нам страни – Северна Македония, Румъния, Гърция проявяват интерес към възможностите на супер-компютъра, който ще бъде в България.