fbpx Първа копка на Иновационния форум на Тех Парк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първа копка на Иновационния форум на Тех Парк

Първа копка на Иновационния форум на Тех Парк

Министерството на икономиката получеи официалното писмо от Главна дирекция “Конкуренция" на Европейската комисия, с което се потвърждава пренотификацията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Научно-технологичния парк в София. С това на практика се отблокира финансиране в размер на 83 млн. лв. за реализирането на проекта.

Миналата седмица министърът на икономиката Божидар Лукарски подписа писмото, с което Държавата в лицето на Министерство на икономиката, потвърди вече поетите ангажименти за модела на научно-технологичния парк и отговорът на Европейската комисия не закъсня. С полученото днес писмо от ЕК „София Тех Парк“ АД, като бенефициент може да получи аванс по договора, както и да започне да възстановява извършените разходи.

Процедурата по пренотификация продължи почти две години и беше движена от четири екипа на Управляващия орган на ОП “Конкурентноспособност”. “Това е голям успех за „София Тех Парк“ и за България. Освен, че започва усвояването на средства, завършването на процедурата е сигнал към бизнеса, че Научно-технологичният парк ще се случи и очакваме интересът към проекта още повече да се засили”, каза министър Лукарски.

В началото на декември предстои първа копка на Иновационния форум и паркинг сградата в Научно-технологичния парк. Договорите с изпълнителите за тях бяха подписани в началото на септември 2014.