fbpx Първа копка на Иновационния форум на Тех Парк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първа копка на Иновационния форум на Тех Парк

Министерството на икономиката получеи официалното писмо от Главна дирекция “Конкуренция" на Европейската комисия, с което се потвърждава пренотификацията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Научно-технологичния парк в София. С това на практика се отблокира финансиране в размер на 83 млн. лв. за реализирането на проекта.

Миналата седмица министърът на икономиката Божидар Лукарски подписа писмото, с което Държавата в лицето на Министерство на икономиката, потвърди вече поетите ангажименти за модела на научно-технологичния парк и отговорът на Европейската комисия не закъсня. С полученото днес писмо от ЕК „София Тех Парк“ АД, като бенефициент може да получи аванс по договора, както и да започне да възстановява извършените разходи.

Процедурата по пренотификация продължи почти две години и беше движена от четири екипа на Управляващия орган на ОП “Конкурентноспособност”. “Това е голям успех за „София Тех Парк“ и за България. Освен, че започва усвояването на средства, завършването на процедурата е сигнал към бизнеса, че Научно-технологичният парк ще се случи и очакваме интересът към проекта още повече да се засили”, каза министър Лукарски.

В началото на декември предстои първа копка на Иновационния форум и паркинг сградата в Научно-технологичния парк. Договорите с изпълнителите за тях бяха подписани в началото на септември 2014.