Американска търговска камара

„Ние виждаме, че технологиите ще оказват натиск върху политиката и върху обществото, и те всички ще върват напред.
 По време на Срещата на високо равнище, която беше част от Инициативата „Три морета“ единадесет президенти на Американски търоговски камари подписаха документ, в който подкрепят инициативата за по-
41 000 лева събра Американската търговска камара в България (AmCham) по време на традиционното благотворително събитие по повод Деня на благодарността.