Широка подкрeпа на инициативата "Три морета"

 

По време на Срещата на високо равнище, която беше част от Инициативата „Три морета“ единадесет президенти на Американски търоговски камари подписаха документ, в който подкрепят инициативата за по-добра инфраструктура, диверсифицирани и сигурни доставки на енергийни ресурси и ръст на дигиталната сфера. Общата цел на инициативата е да построи по-интегриран, проспериращ и сигурен регион с устойчив Единен пазар.
Инициатвата „Три морета“ включва страните, които са разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно морета: Австрия, България, Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Слования и Словения.
Американските камари в тези страни са в готовност да окажат подкрепа, за да се дефинират точно ролите на всяка от заинтересованите страни; да предоставят знания и умения, както и да съберат на едно място бизнес, правителства и инвеститорите, за да се осъществят такива трансгранични проекти в сферите на технологиите, търговията, транспорта, енергетиката, цифровия пазар и кибер-сигурността.
От страна на Американска търговска камара в България документът бе подписан от президента на организацията Оливие Маркет.

Facebook comments