fbpx Трябва да се гарантира сигурността на туристите и пътуващите в ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Трябва да се гарантира сигурността на туристите и пътуващите в ЕС

Министърът на туризма Христо Проданов участва в „Неформална среща на министрите на туризма на ЕС“, която се проведе на 17 и 18 март в Дижон, Франция.

Министър Проданов обсъди с останалите си европейски колеги бъдещето на туризма в Европа и превръщането на Европа във водеща световна дестинация за устойчив туризъм в рамките на работната сесия “Туризмът за европейците в Европа“. 

 Споделената на форума българска позиция подкрепя включването на по-широк кръг социални групи потребители на туристически услуги. Съществуват и туристически ниши с неизползван потенциал като културно-историческия туризъм. Неговото развитие ще даде възможност на европейските туристи да опознаят по-пълноценно историята, традициите, бита и обичаите в Европа. Страната ни има готовност да си партнира с други държави-членки на ЕС в разработването и промотирането на туристически пакети и маршрути, основаващи се на сходствата между отделните държави. 

Министър Проданов обърна специално внимание и на внедряването на иновации и повишаването на бързината на бизнес процесите в Европа. Акцентира на цели и насоки за дигитализиране на индустрията, с перспектива 2030 година - като една от целите е три четвърти от туристическите оферти да се предлагат онлайн и с дигитални приложения.

На срещата прозвучаха и послания за необходимостта от гарантиране сигурността на туристите и пътуващите, поставянето на туристическия сектор във фокуса на устойчивото икономическо развитие на страните от ЕС и подпомагането му. Важна предпоставка за успешното функциониране на сектора и възстановяването му от негативните последици от пандемията е промотирането на по-малко познатите на европейския турист дестинации в рамките на континента. Подчерта се необходимостта от адаптиране на туризма към новите реалности след кризата и отварянето му наново между страните в Европа. Предложи се да се търсят незапълнените ниши за развитие на културния, екологичния туризъм и активно презентиране на историческите ценности и паметници на стария континент. 

Кадровото осигуряване на сектора също беше застъпено по-активно в дискусията. Работещите в туризма следва да имат способността да се адаптират и да отговарят на актуалните очаквания и потребности на туристите, търсещи съвременен и привлекателен туристически продукт. Процесът на развитие на човешките ресурси трябва да е тясно интегриран с подкрепата на малките и средните предприятия в сектора. Те са в основата на конкурентоспособността на туристическото предлагане.

Участниците от страните членки на ЕС се обединиха в посланието да работят заедно за развитието на туризма в Европа, като документът “Път на прехода в туризма” ще очертае неговите актуални насоки и политики. 

В рамките на форума в Дижон, министър Проданов проведе кратка неформална среща със своя колега министъра на туризма на Гърция Василис Кикилиас. Министрите обсъдиха бъдеща съвместна програма за сътрудничество между двете държави, тъй като настоящата е до края на 2022 година. Гърция е сред приоритетните партньори в областта на туризма, изтъкна министър Проданов. А министър Кикилиас изрази готовност да бъде домакин на своя български колега на работна среща в Атина.