fbpx Устойчивите решения изискват партньорството на бизнеса и публичния сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Устойчивите решения изискват партньорството на бизнеса и публичния сектор

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин получи Стандарта за бизнес етика на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) от неговия председател Ираван Хира с пожеланието да спазва ценностите, заложени в него, както и почетния знак на организацията.

Заместник министър-председателят бе гост на бизнес закуска с членове и съмишленици на БФБЛ по-рано днес. Ивайло Калфин запозна присъстващите със социалните приоритети на кабинета и визията на министерството на труда и социалната политика (МТСП) по отношение на пазара на труда, заетостта и условията на труд и отговори на поставените от бизнеса въпроси. Вицепремиерът се ангажира и с продължаване на диалога с частния сектор по всички теми, които изискват обсъждане и намиране на ефективни и трайни решения.  

„Най-голямото предизвикателство пред нас е оптимизирането както на бюджетните средства за социална политика, така и на допълнителните пари по европейските програми. Ние ще търсим дългосрочен резултат от всички предвидени в плановете на министерството програми и тук работата с бизнеса е задължителна, защото на практика икономиката създава просперитета. Отворени сме към всички идеи и предложения от страна на бизнеса за по-ефективното разпределение на парите, както и за това да намерим устойчиви решения за преодоляване на проблеми, които бизнесът среща в областите на труда и социалната политика“, каза министър Калфин. Той съобщи още, че заложените мерки в първите две български оперативни програми на МТСП, одобрени за периода 2014-2020 г. (оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  и Програмата по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица), са доказателство за готовността и експертизата на министерството да работи в посока на по-доброто и по-ефективно реализиране на целите.

Сред приоритетите на министерството по отношение на социалната политика са социалните иновации и проектите на бизнеса за подпомагане на общността с дълготраен ефект, подчерта Калфин и допълни, че възможностите за сътрудничество между публичния и частния сектор в тази сфера са много големи. По горещата тема за пенсионната реформа министърът заяви, че резки промени не бива да се правят на парче, защото това носи риск за бизнеса, но реформата е неотложна предвид неефективността на сегашната система.

По време на закуската бизнес лидерите повдигнаха редица актуални теми, свързани с предвидимостта на бизнес средата, новия закон за енергийна ефективност, върховенството на закона и ефективното изразходване на бюджетните средства, електронното правителство, деинституционализацията, частта от пенсионната реформа, касаеща работниците от първа и втора категория труд, необходимото модернизиране на трудовото законодателство, особено по отношение на гъвкавите форми на заетост и наемането на висококвалифицирани служители от чужбина, дуалното обучение, програмите за развиване на дребното предприемачество и стратегията за работа с малцинствата.

„Като лидери ние сме готови не само да поставяме въпроси на масата, но и да предлагаме работещи решения”, заяви Ираван Хира и призова присъстващите, а и всички останали членове на БФБЛ да участват активно в диалога с правителството чрез конкретни предложения и  последващи дискусии по актуални теми.

В съответствие с мисията си да ангажира ключови фигури от обществения живот за позитивна социална промяна Форумът организира серия от срещи с представители на правителството. Първата от тях бе със заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева и съветника на икономическия министър Владимир Каролев. Стремежът е да се улесни партньорството между правителството и големите компании, опериращи на българския пазар.