fbpx Виртуалната социална академия на БТПП дава много практическа информация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Виртуалната социална академия на БТПП дава много практическа информация

Виртуалната Социална академия на БТПП осигурява многобройни възможности за справки, самообучение и сигнали на работодатели и заети лица. Електронна платформа събира на едно място цялата информация в областта на законодателството по трудовоправните и осигурителните отношения, необходима на работодатели и заети лица като предоставя и възможности за обратна връзка по тези въпроси. Добри практики и полезни правни съвети се предлагат в информационния бюлетин "Социални практики", който също е достъпен на портала. Сигнали за нарушени трудовоправни и осигурителни отношения могат да се подават чрез системата „Helpdesk”, която спомогне те да бъдат коректно обработени и правилно адресирани.

Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката „Online самоинформиране”. Виртуалната Социална академия осигурява достъп до Кодекс по бизнес етика, както и до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения, анализ на данни от проучвания, методическо ръководство за същността, принципите и нормативната база на българската система за трудова и социална защита; информационно-образователен пакет и др.

Постъпилите сигнали и оплаквания в рубриката "HelpDesk” се обработват регулярно и ще се препращат към съответните компетентни органи. При получаване на отговор от компетентния орган подателят на сигнала ще бъде информиран незабавно. Анонимността на подателя на сигнала е гарантирана.

Секция „Alert механизъм Законодателни промени“ на портала дава възможност за абониране за актуална информация относно промените в законодателството в областта на трудовоправните и осигурителните отношения.

Академията е достъпна на  http://www.vsa.bcci.bg/ .