fbpx Вътрешният одит може да облекчи кредитирането | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Вътрешният одит може да облекчи кредитирането

Оценява ли се ролята на вътрешния одит като положителен критерий за компаниите да получат възможност за облекчено кредитиране от банките, обсъдиха експерти от бранша по време на Втората Национална конференция на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).
Одитът не е гаранция за положителна оценка на кредитния риск при отпускане на финансови заеми, но би могъл да се вземе предвид при отпускане на големи кредити..
Първата стъпка за обединяване на усилията за добро развитие на одита като цяло вече е направена със създаването на одиторски алианс между ИВОБ, Сметната палата и Института на дипломираните експерт-счетоводители.
Предприемането на единно законодателство в областта на вътрешния одит и уеднаквяването на сега съществуващите практики в публичния, реалния и банковия сектори са от изключително значение за развитието на бранша, каза председателят на ИВОБ, Людмил Спасов. Основните насоки на развитие на сектора са свързани с преминаване от оценка на съответствието към рисково базиран одит, подобряване на одитната инфраструктура и отчитане на технологичния напредък, както и оценка на организационната структура по отношение на отчетността и прозрачността.