fbpx Възможности за бизнес между Катар и България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможности за бизнес между Катар и България

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов участва в Десетия международен форум в Доха, Катар, на който ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с развитието на инвестиционния процес след финансовата криза, както и проблемите на енергийната сигурност и промените в климата.

Стокообменът на България с Катар през 2009 г. е на стойност 1.422 млн. долара, като салдото е положително за нашата страна. Общият размер на катарските инвестиции у нас е под 40 хил. долара. Съществува сериозен неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения. Понастоящем икономическата активност на Катар се развива в три основни сектора – газ, петрол и туризъм. В страната се реализират мащабни инфраструктурни проекти като изграждането на ново летище в Доха, нов градоустройствен план, разширяване добива на нефт и газ и т.н. Тези проекти представляват определен интерес за външноикономическата активност на българските компании.