Възстановяването на България към края на 2011 г.

Възстановяването на България към края на 2011 г.

Според прогнози на икономистите на УниКредит Груп излизането от кризата и реално възстановяване на икономиката на България ще дойде едва края на следващата година. Това зависи от степента на стабилизация на търговските партньори на България, апетитът за риск към страните от „Нова Европа” и особено от интензитета на прилагането на реформите в държавата и напредъка в усвояването на средствата от Европейския съюз.
През първите месеци на тази година, след резкия спад на производството през миналата година (растеж на БВП от минус 5% през 2009 г.) и с появата на ясни признаци на стабилизиране, икономическите новини станаха по-позитивни.
При сектора на домакинствата се наблюдава противоположното действие на два фактора – от една страна, ниската инфлация спомага за запазване на реалните доходи, а от друга - твърде ограничените продажби на дребно, съчетани с все още ниските показатели за доверие предполагат, че домакинствата все още не са склонни да потребяват.
Икономистите на УниКредит Груп посочват отслабения жилищен пазар като основа на причините за рецесията в България. Положителното е, че намалението на цените на жилищата се забави до само 2% на тримесечна база през четвъртото тримесечие на 2009, като същевременно, 12 от 28 региона докладваха положителна промяна на цената на тримесечна база. Въз основа на това може да се предположи, че е започнал процес на стабилизиране на цените на жилищата в много региона на страната.
Според финансистите няма да са необходими агресивни мерки за фискална консолидация през следващите години, заради по-добрата фискална позиция в сравнение с останалите развиващи се пазари.
 

Facebook коментари