fbpx За да звучи песента на синигерите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За да звучи песента на синигерите

Зимата затруднява малките птички, които не отлитат на юг, да намират храна. Сега е моментът да им предложим храна. Това не само ще им помогне да преживеят тежките условия, но ще ви достави удоволствие от наблюдението на различните видове птици. Сред най-удачните варианти за храна в тези условия са слънчогледовите семки, фъстъците или домашно приготвени смески от животинска мас и семена. Богатите на мазнини семена са най-ценни като хранителен енергиен източник за птиците.

Пернатите, които срещаме в столицата в студената част на годината са пойни птички като синигери, чинки, черешарки, зеленики и други. Най-любопитните софиянци може да срещнат пет вида синигери - голям, син, черен, лъскавоглав, дългоопашат. За да ги привлечете е достатъчно да направите или купите хранилка. Окачена на балкона пластмасова бутилка с две дупки, през които минава пръчка за кацалка, пълна със сурови семки, е деликатес за синигерите. Това просто устройство ще привлече пред прозореца ви много птички, на които може да се наслаждавате, седейки на топло. Най-голяма е вероятността да видите голям синигер. Ще го познаете по жълтото коремче, синьо-сивите крила и черната главица.

Синигерите, наричани още чичопей, са много активни, подвиждни и привличащи вниманието птици. През зимата те се хранят със семена и друга налична храна, но биологичната им роля в природата е да регулират числеността на редица видове насекоми, много от които са вредители по дърветата и другите растения. Поради това синигерите са желан помощник на овощари, лесничеи и т.н. Синигерите "се борят" и с листоминиращия молец, който унищожава кестените. Интересен факт за тези дребни птички е, че на ден могат да изядат толкова насекоми, колкото е собственото им тегло. Едно семейство отглежда по 2-3 люпила на година като всеки път броя на малките им е 12-14 малки. Така, изядените от семейство насекоми понякога достига няколкостотин килограма на сезон.