fbpx За ползите от устойчиво развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За ползите от устойчиво развитие

Бъдещето на Глобалния договор на ООН е в мрежите, които се ръководят директно от бизнеса. Това заяви Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор (БМГД) на ООН по време на организираната от мрежата българска сесия под наслов „Ролята на локалните мрежи за изграждане на устойчивото развитие”. Българското събитие в рамките на глобалната конференция получи широк международен отзвук. В него взеха участие и представители на локалните мрежи от Великобритания, Германия, Италия, Франция, Египет и Бразилия.

Беше представен опитът на компаниите ТНТ България, Овергаз инк., Екопак България, Асарел Медет АД за съвместната програма „Управление на веригата за доставки”, която предвижда от 2013 година да бъде прилагана програма, в която доставчиците на отделните компании да подготвят своя политика за КСО, с цел да отговорят на изискванията на своите големи клиенти. От друга страна, тя задължава компаниите да предоставят познания, опит и възможности за съвместни проекти и така да улеснят своите доставчици в интегрирането на КСО в техните компании.

Друг пример от България е опитът на Овергаз Инк., Софарма АД и ВУЗФ за техния проект „Ф.И.Р.М.А. 3”, който вече се провежда съвместно с БМГД на ООН, Софарма и Висшето училище по застраховане и финанси. Инициативата предвижда провеждане на студентско състезание по предприемачество чрез решаване на различни казуси. Победителите печелят стажантска позиция в партниращите компании.

Отличени бяха и други две инициативи: тази на Висшето училище по застраховане и финанси и БМГД – за съвместна магистърска програма „Корпоративна социална отговорност – финансов мениджмънт”. Другата отличена инициатива е тази на Българската минно-геоложка камара, Българската асоциация на производителите на инертни материали /БАПИМ/ и БМГД – за съвместното изготвяне на браншови стандарт за устойчиво развитие в сектора и етичен кодекс за поведение.