fbpx Малки предприятия в България с достъп до инвестиционни и оборотни кредити при облекчени условия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Малки предприятия в България с достъп до инвестиционни и оборотни кредити при облекчени условия

 

Чрез програмата „Инициатива за МСП“ Сосиете Женерал Експресбанк подкрепя иновативни дейности и проекти

Сосиете Женерал Експресбанк предлага специални условия по инвестиционни и оборотни кредити, насочени към малките предприятия в България. Това е възможно благодарение на подписания договор с Европейския инвестиционен фонд за съвместна работа по програма „Инициатива за МСП“. Офертата по кредитите включва облекчени изисквания за обезпечение при преференциални лихвени условия и без клиента да заплаща допълнителна такса за предоставената гаранция.

„Инвестиционните и оборотни кредити по програмата „Инициатива за МСП“ на Сосиете Женерал Експресбанк са подходящи за предприятия с нетни приходи от продажби до 3 милиона лева, които искат да разширят дейността си и да инвестират допълнително в производството или предоставянето на нови продукти и услуги. „По този начин улесняваме достъпа до финансиране и същевременно подкрепяме иновативните дейности и инициативи в бизнеса. Радваме се, че чрез тази програма имаме възможност да затвърдим позициите си на доверен партньор на малкия бизнес“, каза Зденек Метелак, изпълнителен директор и директор „Банкиране на дребно и търговска мрежа“ в Сосиете Женерал Експресбанк.

Минималният размер на кредита е 25 хиляди евро или равностойност в лева, а усвояването на кредити по програмата приключва в края на  2019 г. Срокът за погасяване може да бъде от 24 до 120 месеца в зависимост от целта на кредита. Програмата дава възможност да бъдат финансирани и инвестиции, покриващи критериите по програма „Хоризонт 2020“, които са насочени към иновативни продукти, процеси и услуги.

„Инициатива за МСП“ е съвместна гаранционна програма на Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд. Тя е част от оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020“ в България, чиято цел е със средства от Европейския фонд за регионално развитие да се подобри конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез по-лесен достъп до кредитиране и насърчаване на растежа.

МСП кредитите сe ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.