fbpx Закъсняваме със закона за ВЕИ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Закъсняваме със закона за ВЕИ

България закъснява значително при транспонирането на Директива 2009/28/ЕО, която регламентира мерките за поощряване ВЕИ в страните членки на Европейския Съюз (ЕС) - това стана ясно по време на годишната среща на Българска фотоволтаична асоциация. Крайният срок за въвеждането й в българското законодателство бе 05.12.2010 г. Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) все още не е приет на министерски съвет, въпреки че се разработва над 15 месеца от страна на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Анализът на процедурните стъпки до приемане на законопроекта показва, че ЗЕВИ и свързаните с него подзаконови актове могат да бъдат приети едва в периода Май / Октомври 2011 г. Това би означавало, че срещу България ще бъде открита поредната наказателна процедура от страна на Европейската комисия (ЕК), свързана с финансови санкции.
Забавянето на ЗЕВИ поставя под въпрос инвестиции на стойност над 700 млн. лева само през
2011 г, включитлено неусвояване на над 200 млн. лева от европейски програми по текущи
проекти за развитие на селските райони. Липсата на инвестиции ще навреди най-силно на
българските компании от сектора на ВЕИ - ще бъдат закрити стотици работни места, а хиляди
други няма да бъдат създадени. Високотехнологични производства (соларни панели,
инвертори, телекомуникационни системи) ще бъдат силно засегнати, а развитието на редица
иновацитивни проекти ще бъде частично или напълно спряно.

Делегатите на конференцията се обединиха около следните предложения:

1. Да се заяви политическа воля за развитие на ВЕИ в контекста на Стратегията 2020 на ЕС,
която разглежда възобновяемите източници като основен приоритет при намаляването на
вредните парникови емисии и ограничаването на зависимостта от внос на енергийни ресурси.

2. Възможно най-бързо да бъде създаден работещ закон за ВЕИ, който да реши съществуващите проблеми в сектора.

3. В текста на ЗЕВИ да бъде създадена ясна визия за фиксирана преференциална тарифа за
фотоволтаични системи, както и прозрачен модел, който описва системата за ежегодно
намаляване на тази тарифа за новоприсъединени обекти.

4. Да бъдат облекчени административните процедури за покривни фотоволтаични системи, с
цел поощряване на домакинства и местни фирми да инвестират в малки електроенергийни
мощности. Това ще създаде позитивен ефект в много направляния – разпределено производство на електроенергия и намаляване на загубите по пренос; подпомагане на малки и средни предприятия и създаване на заетост по места; подпомагане на мерки по енергийна
ефективност; подкрепа на компании от строителния сектор и въвеждането на устойчиви
строителни практики.