fbpx Завърши проверката на 607 потенциално опасни язовири в страната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Завърши проверката на 607 потенциално опасни язовири в страната

Завърши проверката на 607 потенциално опасни язовири в страната

Завърши проверката на 607 потенциално опасни язовира в страната, посочени от областните управи, като критични и още 49 допълнително подадени от кметове и местно население водоеми. Инспекцията продължи 10 дни по график, утвърден от оперативния щаб към МИЕТ. С решение на МС от 08.02.2012 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма беше натоварено да организира, чрез предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД, преглед на техническото състояние на водоемите в страната и да направи предписания за тяхното обезопасяване. Проверката беше назначена след преливането на яз. „Иваново“, което разруши множество домове в с. Бисер и околните населени места и отне живота на 10 души.

Екипите, сформирани от предприятията на НЕК “Язовири и каскади”, „ВЕЦ” и „Хидроелектроинвест“, започнаха незабавни проверки на всички потенциално опасни язовири, микроязовири и хидротехнически обекти на територията на страната. Прегледани са общо 656 язовира, като за всички са издадени предписания, а най-рисковите са обезопасени.

Областните управи, местните власти, арендаторите и частните ползватели трябва незабавно да предприемат мерки за изпълнение на предписанията на експертните групи. Предписанията включват понижение на водното ниво до 50%, изпразване на язовира до възможно най-ниска кота, почистване на преливниците и поречието след преливниците от растителност и оградни мрежи, укрепване и ремонт на преливниците. На кметовете е разпоредено да организират денонощно наблюдение на язовирите до края на пролетното пълноводие, като там където е необходимо трябва да създадат ефективни процедури за подготовка за евакуация на населението, създаване на авариен резерв и оповестяване на всички населени места по поречието. С писмо на министър Трайков до областните управители се изисква до понеделник да бъде докладвано за хода на изпълнение на предписаните мерки.
Проверките на техническото състояние на съоръженията на останалите язовири в страната, чиято бройка се уточнява в МОСВ, продължават. Експертните групи работят в тясно взаимодействие с областните управители, кметовете, МВР-ДПБЗН и другите поделения на НЕК ЕАД на място.

Facebook коментари