fbpx Златото тръгва нагоре | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Златото тръгва нагоре

Златото тръгва нагоре

 През септември бе след близо година златото започва нов възходящ тренд. През изминалия месец жълтият метал осезаемо поскъпна във всички основни валути (7.7 % в долари, 5.6 % в британски лири и 5 % в евро), като доходността му от началото на годината е сериозна – 16 %на сто в долари, 10.8 % в британски лири и 16.3 %о в евро.

Очакванията за нови програми за количествени улеснения се оправдаха
През последните няколко месеца основният фактор, който влияеше на цената на златото, беше вероятността да се обявят нови програми за количествени улеснения. Казано по друг начин, след всяко изказване от страна на централните банки, което можеше да се интерпретира като сигнал за нова програма за количествени улеснения, златото поскъпваше и обратното - поевтиняваше, когато очакванията за такива програми не се потвърждаваха. През септември очакванията се оправдаха и редица икономики отново се хвърлиха към печатниците за пари. Програми за количествени улеснения бяха обявени както в САЩ и Европа, така и в Япония. Австралийската Централна Банка също обяви „облекчаване на паричната политика“, а Китай декларира готовността си за нов фискален стимулационен пакет от страна на държавата. Тези отчаяни мерки най-ясно разкриват състоянието на световната икономика и финансова система. Освен това обаче, те носят със себе си и два фундаментални риска – обезценяване на валутите и увеличаване на така или иначе високото ниво на държавен дълг в развитите икономики.

Рекордни експозиции на инвеститорите в борсово-търгувани фондове
През последните два месеца дългосрочните инвеститори в злато осезаемо засилиха темповете на покупки на благородния метал. Докато през юли експозициите на тези инвеститори нетно намаляха с 14.5 тона, то през август оптимизмът отново се завърна и нетното увеличение бе 63.5 тона. През септември експозициите нараснаха още повече – с 73.6 тона – до рекордните 2 559 тона. Възроденият интерес към борсово-търгуваните фондове, инвестиращи в злато, е сред основните сигнали, че бичите настроения на пазара се завърнаха и че поскъпването се базира на здрави фундаменти, а не на спекулативен интерес.

Другите „сигурни убежища“
Докато златото бе в режим на консолидация близо година, светлината на прожекторите се насочи към другите активи, които се определят като „сигурни убежища“ – доларът, ДЦК на САЩ и Германия. Те обаче крият своите рискове. ДЦК на САЩ и Германия отдавна носят реална негативна доходност (номиналната им доходност е по-ниска от инфлацията), която на практика означава, че инвестициите в тях носят загуба. От друга гледна точка, рекордно високото ниво на държавен дълг на САЩ поставя на дневен ред въпроса докога САЩ може да задлъжнява и да генерира бюджетни дефицити от порядъка на 10% от БВП. Реално, ДЦК на САЩ, които бяха смятани за безрискова инвестиция с гарантиран доход, се превърнаха в недоходна инвестиция с гарантиран риск.

Щатската валута също преживя своя мимолетен звезден момент за периода от май до юли тази година, но обявяването на третата по ред програма за количествени улеснения логично отслаби позициите на долара. С наближаването на изборите в САЩ през ноември тази година, на дневен ред отново ще излязат въпросите за държавния дълг, бюджетния дефицит и печатането на пари, което твърде вероятно ще доведе до спад както в ДЦК, така и в долара и допълнително ще засили интереса на инвеститорите към златото.

Неограниченият времеви хоризонт пред новата програма на количествени улеснения реално създава значителен потенциал за поскъпване на жълтия метал. Инвеститорите, които държат финансови активи (акции, облигации и деривативи), имат повод да бъдат все по-неспокойни за бъдещето на инвестициите си, най-малкото защото валутите, в които са деноминирани инвестициите им (били те долар, евро, йена, паунд или франк), крият огромен риск от обезценяване. И докато лидерите на централните банки се опитват да задържат световната икономика над водата посредством напомпването на паричната маса, все повече инвеститори ще влагат спестяванията си в реални активи, като златото, които не носят кредитен риск (рискът отсрещната страна да фалира) и не могат да бъдат обезценявани посредством интервенции на централните банки.

Facebook коментари