fbpx Значителна част от бизнеса планира коледни бонуси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Значителна част от бизнеса планира коледни бонуси

Водеща снимка
Да

Значителна част от бизнеса планира коледни бонуси

Значителна част от българския бизнес планира да раздаде коледни бонуси в условията на несигурна перспектива и продължаваща пандемия. 83% от фирмите възнамеряват да дадат допълнителни стимули за служителите си, като прави впечатление, че процентът се увеличава спрямо 2020г, когато 60% от предприемачите са заявили, че ще имат възможност за раздаване на бонуси за Коледа.

Основните причини за получаването на бонуси остават същите, както и през предходните години. Фирмите посочват, че причина за даването на бонуси е най-вече стимулирането на служителите (48%), предстоящите празници (35%) и финансовото състояние  на фирмата (24%).

12% от анкетираните заявяват, че не предвиждат раздаването на коледни възнаграждения поради негативните последици от пандемията. Около 5% от управителите на българските фирми все още не са взели окончателно решение дали ще изплащат коледни бонуси на своите служители.

По отношение на начина на определяне на бонусите за Коледа, повече от половината респонденти посочват, че ще дават еднакви бонуси на всички, а 35% от тях определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на всеки служител.

Размерът на допълнителното възнаграждение за Коледа е разнообразен. Най-голям е делът на бонусите до 200 лв. – 30%. Бонуси в размер 200-500 лв. планират да раздадат почти същият процент от работодателите, около 28%, а 18% от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000 лв. на всеки служител в своята фирма. 

12% от работниците могат да очакват коледен бонус от над 1000 лв, като тук се наблюдава лек спад спрямо 2020г, когато 14% от работодателите са смятали да дават бонуси с такъв размер. В някои случаи допълнителното възнаграждение ще бъде под формата на подаръци, процент от месечната работна заплата или допълнителна такава.

Почти еднакъв процент от фирмите планират бонусите да са еднакви спрямо миналата година или да са по-високи, съответно 45% и 43%. Намалява делът на работодателите, които плануват раздаването на по-ниски размери на бонусите от 25% през 2020, до 12% през настоящата.