fbpx агент | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
През 2020 г. Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) създаде електронен Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти.
Проектозаконът за регламентиране на дейността на агентите в областта на недвижимите имоти предлага идентификация на субектите с въвеждането на регистър на агентите и сделките, осъществени от тях. Основната му цел е да защити интереса на потребителите и да ги предпази от злоупотреби.
Всяка фирма, участваща в международния бизнес трябва да разработи алтернативи за навлизане на международния пазар. За този избор тя рационализира бизнес решението си въз основа на състоянието си и конкретните международни пазарни условия.
За всеки човек сватбата е особено събитие – независимо дали е гост, роднина или главният герой на събитието. Дори и сте най-ангажирания човек, в един момент оставяте бизнес ангажиментите и се отдавате на „приказните” емоции.
Бо Йорданова, собственик на сватбена агенция Bo Creations~
 Сватбата е едно от най-важните събития в живота на човек. Затова тя трябва да бъде съвършена. Но не всеки е способен сам да се справи с цялата организация. Не в един филм се възпява целият този екшън и с трагикомични моменти, но именно тогава идва решаващата роля на сватбения агент.
Всички, които имат автомобили не могат да ги карат без да имат сключена застраховката “Гражданска отговорност”. Защото е задължителна. От там насетне нищо друго не е задължително да застраховаме. Дори и ясните примери от последните години с природните бедствия и липсата на застраховки не ни дадоха нужния “урок”...