аптека

24 Август 2011

Половината аптеки нямат връзка с НАП

Половината аптеки нямат регистриран нито един касов апарат с дистанционна връзка със сървърите на Националната агенция за приходите, дни преди изтичането на крайния срок – 31 август.  Този срок важи за регистрираните по ЗДДС търговци на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии...
16 Март 2005

Проблеми в аптечния сектор

Фармацията винаги е играла изключително важна роля за прогреса на човешкото общество, независимо от етапа на неговото развитие.
Тя не е само в аптеката, в производството или в научно-изследователската лаборатория. Фармацията обединява комплекс от научни и практически знания - синтезиране или...
16 Март 2005

Аптечният пазар в България се монополизира

    Бизнесът с лекарства и договореностите между аптеките и националната здравно-осигурителна каса "заляха" голяма част от медийното пространство през последния месец. За проблемите в бранша и за това как се прави аптечен бизнес в България екипът на сп. "твоят БИЗНЕС" потърси...
16 Март 2005

Изисквания при отваряне на аптека

Сп. "твоят БИЗНЕС" представя на своите читатели тези изисквания, цитирани от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Аптеки могат да се откриват в партерни, приземни или надсутеренни помещения

достъпни за посетителите, като изискването за...
16 Март 2005

Лекарствени продукти


До присъединяването на България в Европейския съюз (ЕС) остават почти две години, в които секторът на лекарствени продукти, както и много други сфери от икономиката, трябва да изпълни определени изисквания. За да се продават свободно българските стоки на европейския пазар, едно от условията,...