бизнес процеси

Проучвайки причините за понижена производителност на труда и бизнес ефективност в български клон на чуждестранна банка попаднахме на интересни д
Българската компания Софика Груп променя своето име и вече е TeleTech. От присъединяването си през 2014 г.
Подзаглавие
- като начин за оцеляване и развитие в условията на криза
Какво прави част от българските мениджъри в условията на криза? Нека разгледаме следната ситуация: ресторант, предлагащ обедно меню със 7% отстъпка от цената в сравнение с докризисния период. Такава стъпка може да се разглежда като подходящо (успешно) решение на мениджмънта на ресторанта в условията на криза. Отсъствието на премийни плащания, намаляването на заплатите, уволнението (съкращаването) на персонала на фирмите неизбежно ще доведат до намаляване на покупателната способност на потребителите.