длъжник

29 Септември 2017

Как новото поколение длъжници подхожда към задълженията

За първи път от 2013 г. средният размер на необслужваните задължения в страната намалява и то значително. Размерът му се понижава с 34% и според проучване на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) за първата половина на  2017 г. той е 728 лв. , докато за същия период на 2016...
20 Март 2015

Какъв е профилът на типичния длъжник?

Специалистити от колекторскити фирми у нас определят, че има промяна в профила на типичния длъжник – това вече е мъж, на възраст до 30 години. Мнението на експертите е, че причината се крие най-вече в липсата на опит с кредитни продукти при по-младото поколение и по-голямата предпазливост при...
24 Април 2014

В капана на съда

На съд до дупкаШироко разпространено е схващането, че системата работи в полза на длъжника, работи бавно или пък е решение на всички проблеми. Обичайна реакция на българския мениджър е „Нека ме съдят!“ или пък „Не ме интересува какво ми предлагат, ще ги съдя до...
06 Ноември 2012

Изплащаме по-редовно дълговете си

Ръст на събираемостта през есента на 2012 година отчетоха от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Явлението е нетипично за това време на годината, което традиционно се характеризира със спад във възможностите на българите да изплащат задълженията си, коментираха от асоциацията....
13 Февруари 2012

Ниските температури затегнаха допълнително във финансова схватка

Както може да се очаква, оказва се, че наред с депозитите, расте и задлъжнялостта. Българите все по-ясно се разделят в две категории по отношение на финансовата си политика. Първата категория представляват по-консервативните платци, които са и осезаемо по-изрядни в изплащането на дълговете си. Това...
09 Януари 2012

Правна гаранция при предварителен договор

Важен юридически проблем при предварителните договори за „продажба на зелено”, е обстоятелството, че купувачът по предварителния договор, съгласно действащото строително законодателство, не е сред участниците в строителния процес Иначе те са изчерпателно изброени в чл.160, ал.1 от Закона за...