fbpx Фирмено управление | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмено управление

През последните години ролята на малките и средните предприятия (МСП) в българската икономика нараства. Това се отнася за приноса им в заетостта, оборота, добавената стойност, дълготрайните материални активи, износа и вноса. Част от успехите на МСП се дължат на доброто фирмено управление и мениджърските качества на частните предприемачи. Бизнесът в България се променя с всеки изминал ден. Фирмите поддържат все по-стабилни икономически показатели и осигуряват сериозна база за бъдещ растеж.
Доброто управление на фирмата е най-сложното и решаващо действие за нейното бъдеще. В България много от собствениците на фирми са и мениджърите, върху чиито плещи пада тежестта да управляват. Доброто ръководене е равносилно на просперитет. Всяка фирма има своята специфика, маниер на работа и ритъм. Именно затова е много трудно да се даде унифицирана рецепта за добро фирмено управление. И може би освен, че е важно да се прочетат някои книги, за да не се налага да се открива топлата вода, практиката е най-големият учител за всеки мениджър.
Гергана Тодорова е по професия икономист. Завършила е “Счетоводство и контрол” и “Управление на фирма” в УНСС София. От началото на 1998 г. до момента е мениджър на Консултантска къща “ИВАНА” ЕООД. Фирмата специализира консултации в областта на счетоводното и данъчното законодателство.
От средата на 2004 г. върху пазара на труд се проявява един от ефектите на бързия икономически растеж. Той е в резултат на безпрецедентния темп на нарастване на броя на новооткрити работни места, но истинската причина е в качествата на работната сила, наследени от годините на прехода. За разлика от периода 1996-2000 г., когато броят на търсещите труд чувствително превишаваше броя на предлагащите, и безработицата принуждаваше професионално подготвените кадри да приемат предложения далеч от техните предпочитания, днес състоянието е диаметрално противоположно.
Търговски марки могат да бъдат думи, букви, цифри, фигури, рисунки, форми, цветове, лого, табелки или комбинации, използвани за отличаване на стоките или услугите. В някои страни рекламните лозунги също се считат за търговски марки и могат да бъдат регистрирани като такива в националните ведомства. Все повече държави започват да разрешават регистрацията на по-нетрадиционни форми, например единични цветове, триизмерни знаци (форми на продукти или опаковки), акустични или обонятелни знаци (миризми).
С демонополизирането на телекомуникационния пазар у нас през 2003 г. той се превърна в един от най-активно развиващите се сегменти. Според данните преди една година обемът му е бил 7% от общата стойност на БВП, като прогнозите са през 2006 г. да сме свидетели на сериозен ръст. Бялата книга на българските телекомуникации -
LLP София работи вече 6 години на българския пазар и подпомага компаниите да оптимизират бизнес процесите си, да управляват по-добре и да бъдат по-конкурентоспособни на пазара. LLP София е българският офис на английската компания LLP Group. През последните три години LLP Sofia е лидер на българския пазар по брой внедрявания на бизнес софтуер. Оперативен мениджър на компанията от началото на 2006 г. е Стели Димитрова. С нея разговаряме за внедряването на бизнес софтуера в България.
Всички световни изследвания сочат, че икономиката на държавите е съсредоточена в малките и средните предприятия. В България тази статистика е още по-ярка. Големите фирми са едва около 200. И сега, вие, които четете тези редове със сигурност сте част от едно от милионите малки и средни предприятия по света. Вие сте част от уникална група, която има независим дух и свобода, както в личен, така и в професионален план. Няма значение дали под вашето име пише управител, или пък сте най-новият член на фирмата, вие отивате на работа всеки ден с чувство на гордост и съпричастност.