годишна база

15 Ноември 2016

Индустрията расте на годишна база

Индексът на индустриалното производство се е понижил до 110.6 пункта или с 3.4% спрямо предходния месец. От друга страна, на годишна база индексът отбеляза ръст от 5.2%. По компоненти, годишният ръст на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: ръст в производството на...
24 Ноември 2015

Ръстът на БВП е движен от потреблението и експорта

Според експресните оценки на НСИ през третото тримесечие на 2015 г. реалният ръст на БВП достигна 2.9% на годишна база, което е над растежа през първото и второто тримесечие на годината, който възлезе на 2.6%. Според анализаторите на банката, най-значителният компонент на БВП от страна на търсенето...
05 Ноември 2015

Индустрията продължава да расте на годишна база

Към август 2015 г. индексът на индустриалното производство се понижи до 105.0 пункта, или с 10.0% спрямо юли. От друга страна, в сравнение с август 2014 г. индексът отбеляза ръст от 4.3%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност също отчита устойчив ръст и...
13 Декември 2012

Потреблението отбелязва лек ръст

 Брутният вътрешен продукт нараства с 0.9% на годишна база, което е в рамките на очакваното, отчитат в анализ специалистите от Райфайзенбанк (България). По-добро от прогнозите на банката е развитието при потреблението и инвестициите, които са се увеличили спрямо същото тримесечие на 2011 г....