fbpx годишна база | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

годишна база

Индексът на индустриалното производство се е понижил до 110.6 пункта или с 3.4% спрямо предходния месец. От друга страна, на годишна база индексът отбеляза ръст от 5.2%.
Според експресните оценки на НСИ през третото тримесечие на 2015 г. реалният ръст на БВП достигна 2.9% на годишна база, което е над растежа през първото и второто тримесечие на годината, който възлезе на 2.6%.
Към август 2015 г. индексът на индустриалното производство се понижи до 105.0 пункта, или с 10.0% спрямо юли. От друга страна, в сравнение с август 2014 г. индексът отбеляза ръст от 4.3%.
 Брутният вътрешен продукт нараства с 0.9% на годишна база, което е в рамките на очакваното, отчитат в анализ специалистите от Райфайзенбанк (България). По-добро от прогнозите на банката е развитието при потреблението и инвестициите, които са се увеличили спрямо същото тримесечие на 2011 г.