Потреблението отбелязва лек ръст

Потреблението отбелязва лек ръст

 Брутният вътрешен продукт нараства с 0.9% на годишна база, което е в рамките на очакваното, отчитат в анализ специалистите от Райфайзенбанк (България). По-добро от прогнозите на банката е развитието при потреблението и инвестициите, които са се увеличили спрямо същото тримесечие на 2011 г. съответно с 3.1% и 5.1%. Същевременно, по-неблагоприятна от предвижданата е динамиката на износа на стоки и услуги, чийто растеж е 0% на годишна база, вследствие на слабия икономически растеж в ЕС.

Отчетено е забавянето на инфлационния темп до 0.3% на месечна база през октомври, поради нормализирането на динамиката на цените на храните на международните пазари. Анализаторите на банката обаче отбелязват, че натрупаната до момента инфлация е по-висока от първоначалните предвиждания, като в края на годината се очаква стойност от порядъка на 4.4-4.6%.

Безработицата през третото тримесечие от 12.3% е намаляла до 11.5%, като тази стойност отразява стагниращ пазар на труда и липса на нови възможности за заетост.

Бюджетният баланс с натрупване преминава на отрицателна територия (-0.1% от БВП) след пет поредни месеца на излишъци, като за края на годината се очаква дефицитът да е значително под реализираната през 2011 г. стойност от 2.1%.

Кредитният растеж се забавя на годишна база през октомври, а спрямо предходния месец практически липсва нарастване. Забавя се и нарастването на депозитите, като въвеждането на данък върху лихвите от депозитите от януари 2013 г. е едно от вероятните обяснения.

Според главният икономист на банката Калоян Ганев реализираният икономически растеж на България може да се интерпретира като умерено положително явление на фона на нова рецесия в Еврозоната. Като се има предвид слабото последно тримесечие на 2011 г., очакванията ни са за продължаване на положителните развития в ключовите макроикономически показатели на страната и през четвъртото тримесечие на 2012 г., смятат икономистите.

Facebook коментари