fbpx Въпреки спадът в дарителството по света, даряваме повече пари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Въпреки спадът в дарителството по света, даряваме повече пари

България е на 127-мо място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – проучване, което измерва щедростта в 139 държави.
Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са:

• Помощ на непознат – 34%
• Даряване на пари – 17%
• Добровлчество – 5%

Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-мо място сред 139-те държави в света (от 129-то на 127-мо място) и запазва 9-та позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.
Индивидуалното поведение на дарителите показва промени през годината - даряването на пари бележи известно подобрение.
Даряването на пари достигна връх от 27% през 2014 г., когато интервюирането се проведе малко след големите наводненията. През 2015 г. този показател се върна на по-типичните за България нива. Тази година имаше малко, но съществено увеличение с четири процентни пункта. Делът на хората, които съобщават, че даряват пари, сега е 17% (в сравение с 13% през миналата година).

След като през 2015 г. делът на хората, които съобщават, че са помогнали на непознат, достигна връх от 42%, (когато България беше в центъра на мигрантската криза), вече е спаднал до 34%. Това е най-ниското ниво по този показател, измервано и през 2011 г.
Участие с доброволен труд декларират само 5% от населението на България. Това ни поставя на предпоследно място в света – само преди Армения с 4%.

Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause коментира:

"Спадът на дарителство в развитите западни общества се дължи на увеличаващата се тенденция личният капитал да се насочва към социално инвестиране, а не към чиста филантропия. Модерните социални инвеститори могат и желаят да бъдат повече ангажирани в избраната социална цел, да й помагат с уменията и контактите си, вместо просто да напишат един чек. Макар и в България да нямаме статистически сериозни данни за това, опитът на Фондация BCause показва такива примери и  у нас. Успелите хора се ангажират с каузи, но не непременно като дарители. Зад всички нови инициативи в образованието, културата, медиите и ще посочите поне по един българин, който ги прави възможни".

Какви са световните тенденции

• Дарителството бележи спад по целия свят. Делът на хората, по света, които са дарили пари през 2016 г. е най-ниският от три години.

• Всички западни държави в топ 20  са понижили инекса си тази година. Нова Зеландия, Съединените американски щати, Австралия, Канада, Ирландия, Нидерландия, Обединеното кралство, Малта, Исландия, Германия и Норвегия са отбелязали спад от един до пет процентни пункта в дарителски си индекс, отичта CAF World Giving Index. Оценките за континентите в Европа, Азия и Океания са по-ниски от петгодишните им средни стойности, докато Азия конкретно е отбелязала спад в трите аспекта на поведение.

• Африка е единственият континент, който бележи увеличение и на трите поведенчески аспекта. Тази година Африка се противопоставя на световната тенденция на спад и е единственият континент, при който отчитаме ръст и в трите аспекта на дарителско поведение, в сравнение с петгодишния среден резултат.

• За четвъртата поредна година Мианмар е на върха на CAF World Giving Index
Въпреки това, резултатът на Мианмар е с 5 процентни пункта по-нисък от миналата година, когато отбелязахме най-високия му резултат.