fbpx Къде по света има "данъчен рай"? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Къде по света има "данъчен рай"?

Наскоро, официално бе разкрита една отдавна известна истина, че богатите и влиятелни личности, от цял свят, укриват данъци в различни държави с преференциални данъчни режими. Често за тези държави се използва определението „данъчен рай“.

Повечето хора сигурно са чували имената на тези държави, но дали са се интересували какво ги прави толкова привлекателни за онзи 1% от населението на света, който държи капиталите. Затова в статията ще разгледаме някои от тези така наречени „tax haven countries“.

Бахамите

Бахамите са архипелаг от 700 острова като най – големите от тях са Насау и Фриипорт. Островите са разположени близо да Флорида и Маями и не е нужно да споменаваме, че те самите са едно райско кътче на земята.

Ако си задавате въпроса как може да поучите жителство на Бахамите, то отговорът е, че трябва да инвестирате минимум 500 000 долара в недвижимо имущество.

Каква е провежданата данъчна политика?

Данъчната ставка, с която се облага личния доход на физическите лица е в размер на 0%. Дружествата независимо от техния статут на пребиваване, не се облагат с никакъв данък. От това правило има изключение, само за някои големи местни компании, които се облагат с плосък данък. Този „данъчен рай“ не е избягал от ДДС, като ставката там е в размер на 7,5%.

Кралство Бахрейн

Кралство Бахрейн е малка островна държава, разположена в близост до западния бряг на Персийския залив. Това е архипелаг, където най-големият остров е Бахрейн.

В Бахрейн също не съществува подоходен данък. През последните години работниците и служителите са обект на облагане със социална осигуровка. Размерът на осигуровката е 1% върху брутната заплата като причината за създаването на тази система е борбата с безработицата. Разбира се както и у нас има някои групи работници и служители, които са освободени от облагане като военните и хора, които заемат изборни длъжности.

Има няколко други форми на доход, които не са обект на данъчно облагане в Бахрейн. Това са доходите от наем, получените печалби от продажбата на имущество и активи, както и имуществата придобити по наследство.

По отношение на данък сгради, същият е в размер на 10% от стойността на имуществото.

В Бахрейн няма ДДС, но продажбите на гориво се облагат с 12%. Все пак страната поддържа високи вносни мита, което е причина за по – високите цени на някои стоки.

Чужденците, които работят в Бахрейн с цел да изпращат изкараните пари на своите семейства понякога могат да бъдат обект на данъчно облагане в техните собствени държави, което налага предварително да се запознаят с данъчните регулации.

Бахрейн е страна по множество спогодби за обмен на информация и в това си качество има задължение да предоставя данни за свои граждани, така че всеки, който има желание да стане гражданин на Бахрейн е редно първо да провери дали неговата родна страна няма подписана такава спогодба и съответно да се запознае с нейното съдържание.

Бермуда

Бермуда е британска задморска територия, която се състои от 138 острова с население около 66 000 души със столица Хамилтън.

В Бермуда несъществува данък върху доходите на физическите лица, няма данък върху покупките, продажбите, ДДС или данък върху капиталовите трансфери.  С данъци се облагат притежаваните имущества, също така има високи мита. Служителите и работниците плащат осигуровки като няма значение дали са граждани или не на страната, достатъчен е фактът, че трудът се полага на нейната територия. Работодателите дължат данък върху брутната заплата, като считано от 2012 г. облагането е прогресивно:

  • ако размерът на възнагражденията е над 1 000 000 бермудски долара ставката е 14,5%,
  • ако е между 500 000 и 1 000 000 бермудски долара, ставката в размер на 12.75%;
  • ако е между 200 000 и 500 000 бермудски долара, ставката е 10.75%;

Като ставката става все по – ниска в зависимост от размера на дохода и сферата, в която се изплащат възнагражденията.

Работодателите имат право да удържат 4,5% от данъка за сметка на работниците си, т.е. може да се каже, че все пак работниците и служителите понасят  някаква минимална данъчна тежест. В Бермуда, залаганията се облагат с 20%, всяко заминаване от страната се таксува между 20 и 35 бд, има и данък от 7,25%, с който се облагат приходите на хотелите и останалите форми за настаняване.

Карибска Холандия

Трите карибски общини на Холандия Бонер, Св. Евстатий  и Саба по-известни като БЕС са острови разположени в Карибско море в близост до Венецуела и са част от Холандските Антили /разпаднали се през 2010 г./.

Жителите на БЕС  са задължени да плащат 30,4 % плосък данък върху техните доходи, до сумата от 250 000 долара. Това означава, че местните лица заплащат една данъчна ставка независимо от сумата на техният доход като са предвидени само две изключения:

  • за доходите над 250 000 долара се дължи данък от 30.4%, а за сумата над 250 000 долара, се налага ставка в размер на 35.4%;
  • ниските доходи се облагат с 0% данък. За да попадне в тази хипотеза обаче, доходът не трябва да надхвърля 10 000 долара.

Компаниите са освободени от данък печалба. Ставката на данъка е 0%, но все пак дивиденти се облагат с 5% данък.

Според  Данъчния кодекс в БЕС, основното правило е, че всички дружества, установени в островите се смятат за установени в Нидерландия и следователно подлежат на облагане с холандски корпоративен данък,  данък дивидент и данък при източника. Така, тези фирми ще бъдат подложени на холандски корпоративен данък, който облага с 20% печалбата до 200 000 EUR и с 25% печалбата,  надвишаващи тази сума. Размерът на данък при източника е 15%.

Въпреки това, някои специализирани компании могат да избират да са обект на облагане в БЕС с данък върху имуществото и с данък върху продажбите. Тогава данък върху имуществото, който е в размер на 15% /а за хотелите е 5%/ се начислява върху 4% от стойността на недвижимите имоти на компанията, разположени на островите BES. Дружеството прилага и  данък върху продажбите, който е в размер на 5%.

Кайманови острови

Каймановите острови са задморска територия на Великобритания, те се намират в Западните Индии и се състоят от островите Голям Кайман, Кайман Брак и Малък Кайман. Столица на островите е Джордж Таун.

В Каймановите острови търговските корпорации са освободени от корпоративен данък. Чуждестранни компании могат де регистрират място на стопанска дейност на островите и да провеждат офшорен бизнес. Все пак правителството набира приходи чрез налагането на митни сборове, лицензионни такси и др. Налагат се държавни такси като:

  • данък върху недвижимото имущество 7,5% върху по – високата от двете - отчетна стойност или пазарната цена;
  • данък върху ипотеките от 1% до 1,5% ;
  • такси при обмен на различни парични средства;
  • данък върху рентата на земя като в зависимост от срока, за който е отдадена земята ставката е различна.

Вносните мита са около 22% като някои стоки са освободени от облагане.

По отношение на доходите на физическите лица, същите не се облагат с данък върху дохода, няма и данък върху печалбите от разпореждането с движимо и недвижимо имущество, няма данък върху наследствата, нито върху даренията.

Кайманите не са подписали нито една спогодба свързана с данъчното облагане с друга държава. Приходите, които се получават на островите може да бъдат обложени обаче в държавата на произхода им.

Каймановите острови са подписали споразумение за размяна на данъчна информация с Аржентина, Аруба, Австралия, Канада, Китай, Кюрасао, Дания, Фарорските острови, Финландия, Франция, Германия, Гренландния, Чехия, Гърнзи, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Мексико, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Катар, Св. Мартин, Южна Африка, Швеция, Обединеното Кралство, и САЩ