fbpx Финансовите пазари и влиянието на Гърция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансовите пазари и влиянието на Гърция

Финансовите пазари и влиянието на Гърция

След добрия старт на еврозоната в началото на 2011 г. анализаторите от Райфайзен Рисърч очакват динамиката да се забави през второто полугодие на годината. Въпреки това еврозоната би трябвало да успее да отбележи растеж от 2 % за цялата 2011 г. Както и предходната година, тази средна стойност се получава при високите разлики в темповете на растеж на БВП. От една страна, ядрото на еврозоната, формирано от страни като Германия и Австрия, вече компенсира драстичните спадове от 2009 г. През 2011 г. очакваният ръст за Австрия е от 3,3% и 3,6 % за Германия. От друга страна, Португалия и Гърция остават в дълбока рецесия, като спадът от над 3% в БВП на Гърция е най-големият за еврозоната.

Въпреки това, икономическите условия през 2012 г. ще бъдат донякъде по-хомогенни, отразявайки подкрепата, осигурена от очакваното разрешение на въпроса с кризата със суверенния дълг и структурните реформи. Но именно изпълнението на необходимите мерки, асоциирани с тези обстоятелства биха могли неколкократно да предизвикат турбулентности през годината

Кризата с дълга на Гърция е тест за еврозоната

Кризата с дълга на Гърция се влошава допълнително през последните няколко седмици. Трудно оценимите последици от намаляването на дълга на Гърция обясняват и постоянния отказ на ЕЦБ да наложи преструктуриране. Освен това, според анализаторите тези последици поддържат схващането, че Гърция ще може да продължи да разчита на финансова подкрепа от своите европартньори в средносрочен план. „Независимо от това, гръцкото правителство ще трябва да приеме допълнителни законодателни реформи и ефективно да приложи програмата за приватизация. Тук е и основният рисков фактор в прогнозирания сценарий. Възможността предоставената от ЕС/МВФ помощ бързо да се изпари заради липса на политическа воля за реформи в Гърция и съответно страната да преустанови плащанията по своя дълг е риск, който не може да бъде пренебрегнат”, заявява Брециншек. С финанасова инжекция от страна на ЕС/МВФ и с нов фокус върху структурата и динамиката на растежа в Гърция, ситуацията би трябвало временно да се успокои през второто полугодие на 2011 г. В дългосрочен план, главният икономист на РБИ Петер Брециншек очаква преструктуриране на гръцкия дълг. „Това има логика само ако Гърция реализира бюджетен излишък с изключение на лихвените плащания”.

САЩ; По-висок ръст на БВП само през второто полугодие

Както прогнозирахме и в предходния си доклад, значителното повишение в цените на горивата между март и май оказа сериозен ограничаващ ефект върху частното потребление в САЩ през второто тримесечие се отбелязва в доклада. При очаквания, че пазарът на труда се подобри обаче, анализаторите на РБИ прогнозират, че САЩ ще се върнат към по-високи темпове на икономически растеж през второто полугодие. Вероятният резултат ще бъде ръст от 2,7 % за 2011.

Инфлационният пик скоро ще бъде достигнат. ЕЦБ допълнително повишава лихвения процент

През май средногодишната инфлация в еврозоната достигна 2,7% - значително превишение на целта от малко под 2%, поставена от ЕЦБ. Въпреки това, инфлацията тепърва ще достигне пикови нива до над 3% средногодишно през юли. Очакваното повишение обаче, не се дължи на някакво широкообхватно повишение на цените при всички стоки и услуги в световен план, а на покачването на цените в енергетиката и на храните. Очаква се инфлационните нива да се понижат отново през второто полугодие.
Доколкото е малко вероятно инфлацията да достигне връхната си точка до настъпването на летните месеци, очаква се ново повишение на лихвения процент от страна на ЕЦБ до 1,5% още през юли. Целта на тази първа фаза от поредица повишения изглежда ще бъде ниво от 2%.

EUR/USD: Нивото от 1,50 е възможно скоро

Избягването на дългов колапс в Гърция и различното поведение на ЕЦБ и Федералния резерв по отношение на основните лихвени проценти би трябвало да са в полза на еврото. Курсът евро/долар може скоро да достигне 1.50”.
Все пак, анализаторите на Райфайзен Рисърч имат по-нюансиран поглед за съотношението между швейцарския франк и еврото. Докато спадът към 1.10 би трябвало да бъде избегнат при овладяване на гръцката финансова криза, то мотивът за защита все още подкрепя очакванията за ограничено движение в курса евро/швейцарски франк в рамките на 1,20 – 1,25 през втората половина на годината.

Държавните ценни книжа: Леко нарастваща доходност през третото тримесечие

Експертите на Райфайзен Рисърч очакват, че както опитите за овладяване на дълговата криза, така и очакванията за ръст на БВП в САЩ могат да навредят на дългосрочните държавни ценни книжа от двете страни на Атлантика в традиционната им роля като средство за защита. Това ще доведе до лек ръст на доходността през третото тримесечие, без значително намаляване на разликите в доходността вътре в еврозоната. Поради тази причина той препоръчва “всеки, който не очаква незабавен колапс на Гърция или спад на американската икономика, доближаващ се най-малкото до нова рецесия да избягва дългосрочните държавни ценни книжа при настоящите нива на доходност. Все пак, бъдещи лихвени повишения от страна на ЕЦБ ще поставят под напрежение краткосрочните облигации в Германия и ще доведат до по-полегата крива на доходността”, казват специалистите.

Капиталови и дългови пазари: Препоръка за покупка на корпоративни облигации и избрани акции

Капиталовите пазари в еврозоната в настоящия момент са фокусирани изцяло върху дълговата ситуация в Гърция. Нещата ще зависят до голяма степен от това дали гръцкото правителство ще успее да се справи със следващите препятствия. Според анализатора, оцеляването на правителството при вота на доверие в гръцкия парламент е само една стъпка по пътя на оцеляването и не трябва да поражда необоснован оптимизъм.
Експертите препоръчват стратегия “не продавай” за американските акции: “В настоящия момент светът изглежда пълен с препъни камъни на пътя на капиталовите пазари. Въпреки това, повечето от най-важните индекси са над нивата си от началото на годината. При по-положителен новинарски поток по отношение на дълговите проблеми и стабилизацията на индикаторите във водещите икономики, капиталовите пазари би трябвало бавно да се върнат към курс на растеж.

За тримесечна перспектива препоръките са за покупка на корпоративни облигации, които имат инвестиционен рейтинг или са с висока доходност. За следващите 12 месеца се очаква положително развитие в маржа при тези два сегмента и дава обща препоръка за покупка на нефинансови корпоративни облигации. До края на годината индексът на книжата с висока доходност би трябвало да се представи по-добре от индекса на книжата с инвестиционен рейтинг, на база обща възвращаемост.

Разпределение на активи: Икономическите и корпоративни новини отново са противоречиви

Въпреки че националните дългови проблеми в западните индустриализирани икономики представляват риск за цените на акциите, анализаторите на Райфайзен Рисърч поддържат промяна в теглото на акциите в портфейлите от минус 5% към неутрална. “Преди всичко благоприятните оценки и позитивните очаквания за корпоративните печалби подкрепят потенциала за ръст на цените. В допълнение на това, понижените разходи за суровини понижават тежестта върху маржовете, което ще окаже положително влияние върху отчетите през второто тримесечие. Дори в тези времена тези фактори говорят в полза на инвестирането в акции”, казват те. “Ако гръцкият въпрос затихне, позитивните икономически и корпоративни новини отново ще оказват по-голямо влияние върху финансовите пазари и акциите, и корпоративните облигации се очаква да спечелят от това развитие”.

Facebook коментари