fbpx По-добри икономически прогнози догодина | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-добри икономически прогнози догодина

Възстановяването на икономиката на страната ще набере по-голяма скорост през следващата година, според прогнози на икономистите на УниКредит Булбанк. Според тях положителните прогнози се дължат на намаляването на напрежението на финансовите пазари, постепенното възстановяване на доверието на чуждите инвеститори и стабилния темп на усвояване на средствата от Европейския съюз.

Индивидуалното потребление също се очаква да се повиши през следващата година. Планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите, след три годишно замразяване, би трябвало да подкрепят номиналните доходи на средностатистическото домакинство с около 3% годишно. Очакванията за по-слаб ръст на цените на храните ще повиши покупателната способност на населението.

Така анализаторите поддържат прогнозата за растежа на БВП непроменена на 0.5% за 2012 г. и 1.5% за 2013 г. През следващата година, пречките пред процеса на възстановяване ще останат същите (с изключение на по-високите цени на храните), но силата им ще намалее. С отшумяването на дълговата криза, доверието ще продължи да се възстановява. Така натискът за намаляване на задлъжнялостта ще намалее и ще бъдат осигурени стимули за увеличаване на инвестициите и растежа.

През второто тримесечие на 2012 г. БВП се е повишил с минималните 0,3% спрямо предходните три месеца и с 0,5% в сравнение със същия период на миналата година. Макар и минимално, повишението се дължи на увеличението на индивидуалното потребление и износа през второто тримесечие съответно със 2,4% и 3,4%.

През юли инфлацията в България отбелязва най-голямото си месечно повишение от четири години насам с 1.5%. Тя допълнително затруднява възстановяването на сектора на домакинствата. От друга страна по-високата инфлация спомага за облекчаване на трудностите, пред които са изправени кредиторите, тъй като намалява реалната стойност на дълга. Според анализаторите по-високата инфлация създава стимули за потреблението и именно тя може да се превърне в част от лекарството, нужно за да се спре трупането на кеш, което тежи на възстановяването на инвестициите и растежа.
Прогнозите са средно за цялата 2012 г. инфлацията да достигне 2,5%, а в края на годината да бъде 3%. За следващата година пък се очаква повишението на цените да е средно с 2,7%.