fbpx За какво спестяваме най-много пари? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За какво спестяваме най-много пари?

 

Срочният депозит е сред най-масовите банкови продукти Дългосрочното спестяване, най-вече за пенсионна възраст,  е изборът на българите. Това е един от  основните изводи от проучването за банковите депозити на MoitePari.bg и БАКБ. Данните сочат, че 26% от хората имат депозити повече от 10 години.
28% от отговорилите посочват като основна цел на депозита си - спестяване за пенсионна възраст. Първоначална вноска за жилище, образование, здравни разходи, покупка на кола или пътуване в чужбина са сред останалите важни цели, за които анкетираните отделят средства. Ремонт на жилището, авариен фонд или осигуряване на средства за стартиране на бизнес също са част от целите на анкетираните, макар те да ги поставят на по-заден план. Гъвкавостта на продукта и лихвата предопределят избора на банка и депозит

Два са водещите критерии при избора както на банка, така и на конкретна оферта за депозит. Това са гъвкавостта на продукта и неговата лихва. Гъвкавостта, изразена чрез възможността за довнасяне  на допълнителни суми, както и възможността за теглене на суми от депозита са предопределили избора на 38% от далите отговор на въпрос за критериите им при избор на депозит. Над 65 % от респондентите биха довнасяли допълнителни суми, ако депозитният продукт им го позволява.
34% от респондентите с депозит посочват размера на лихвата като водещ критерий при избор на настоящата им оферта. Освен за вече ползващите депозит, тези критерии биха били водещи и за тези, които тепърва възнамеряват да открият такъв. Лихвата по депозита е важен фактор, формиращ решението на настоящи и бъдещи депозанти. Въпреки това, според данните от проучването, почти 25 % от депозитите са на относително ниска лихва между 0,20% до 0,30%, а едва 18 % са на лихва над 1 % годишно. 

Най-популярен срок на депозита - 12 месеца. За постигане на спестовните си цели депозантите избират предимно едногодишни депозити. Според проучването 40% от далите отговор на въпрос за срока на депозита им посочват 12 месеца. Следващи по популярност са 6 месечните депозити с 13%, 24 месеца  - 9% и 36 месеца - 7%. Немалка част от респондентите (12%), са с безсрочни депозити, откъдето може да се предположи, че има тенденция към намаляване на т.нар. депозитен туризъм.
Ниските лихви са основна пречка пред хората, които нямат депозит, да открият такъв. Относително ниските лихви по депозити имат своето възпиращо въздействие върху желаещите да открият депозит. Паралелно с това обаче, различните форми на спестявания и банкови депозити са добре познати. 56% от анкетираните знаят за възможността да открият депозит с месечни вноски.

82 % от взелите участие в проучването са хора с висше образование на възраст между 35 и 65 г. Най-голям е делът на 40-45-годишните. Най-голям дял от анкетираните са семейни (70 %), като най-често домакинството се състои от двама души (36%). При 46 % месечният доход на домакинството е между 2 000 и 3 000 лв.